Om SFLPA

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFLPA utgör referensgrupp inom SFAI samt bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper i frågor rörande Critical Emergency Medicine (CrEM), prehospital akutsjukvård och transportmedicin.

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Critical Emergency Medicine (CrEM, akut intensivvård) såväl på, som utanför sjukhus, avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Detta innefattar även att verka för:

  • Att ansvaret för CrEM på sjukhus ska tydliggöras.
  • Att nationella medicinska riktlinjer inom CrEM utvecklas.
  • Att öka antalet läkartjänster inom prehospital akutsjukvård.
  • Att skapa en nationell standard för krav på de läkare som arbetar prehospitalt.
  • Att utveckla samt ta fram nationella medicinska riktlinjer inom transportmedicin.

Vi välkomnar alla läkare med ett prehospitalt intresse som medlemmar i föreningen.

Ordförande

Denise Bäckström

sflpa@sfai.se