Om SFLPA


 

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFLPA utgör referensgrupp för SFAI i frågor som rör prehospital akutsjukvård.
Föreningen konstituerades den 24 juni efter ett förarbete under ett års tid av prehospitalt aktiva läkare i Skåne, Göteborg och Stockholm. Vi välkomnar nu alla läkare med ett prehospitalt intresse som medlemmar i föreningen.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning.
  • Föreningen skall arbeta för ett ökat deltagande av anestesiläkare inom prehospital akutsjukvård.
  • Föreningen skall arbeta för en nationell standard avseende krav på läkare aktiva inom prehospital akutsjukvård.
  • Föreningen skall arbeta för nationella medicinska riktlinjer inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård.
  • Föreningen kan bistå, med råd och expertis, myndigheter och professionella grupper avseende prehospital akutsjukvård

 

Ordförande

Denise Bäckström

sflpa@sfai.se