Medlemskap

Föreningen är öppen för alla anestesiläkare med fullvärdigt medlemsskap i SFAI som har ett intresse för prehospital akutsjukvård och prehospital intensivvård. För medlemsskap krävs att man accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften.

Medlemskap erhålles genom att betala in årsavgift till delföreningen (f.n. 100 kr/år) i samband med betalning av årlig medlemsavgift i SFAI samt att man skickar in ansökningsformuläret som nås via länken nedan:

Ansökningsformulär för medlemsansökning i SFLPA

Vid problem med ansökningsformuläret eller andra frågor kring medlemsskap, kontakta sflpa@sfai.se. Bekräftelse på godkänt medlemsskap skickas via mail.