Medlemskap

Föreningen är öppen för alla läkare med intresse för prehospital akutsjukvård som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften (stadgarna §4).

Medlemskap erhålles och behålles genom att betala in årsavgift, för närvarande 100 SEK per kalenderår, till bankgiro 5897-4031 och ange:
1. SFLPA
2. Namn och
3. E-postadress

Årlig medlemsavgift därefter inbetalas för SFAI-medlemmar i samband med inbetalning av medlemsavgift till SFAI. För icke SFAI-medlemmar inbetalas medlemsavgiften på separat inbetalningskort som utsändes av föreningens sekreterare.