Om SFOAI

Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård (SFOAI)

 

Vi är en delförening inom SFAI, vilken har som uppgift att driva utvecklingen av obstetrisk anestesi och intensivvård inom Sverige genom att:

sfoai-logga

  • skapa och uppdatera riktlinjer för obstetrisk anestesi och intensivvård
  • Vara SFAI:s kontakt gentemot andra organisationer och myndigheter
  • Vara remissinstans för SFAI i frågor inom området
  • Främja utbildning och fortbildning genom att anordna vetenskapliga möten på postgraduate nivå

Föreningen har ett nätverk av kollegor med intresse för obstetrisk anestesi och intensivvård, och samlar till årliga möten kring aktuella temata.

SFOAI om förlossningsvård