ST-kurs 2019 Göteborg

 1. Intro: A1.Ove.Intro
 2. Graviditetsfysiologi, Karin Olausson: A2.Karin.Graviditetsfysiologi
 3. Förlossning och fosterövervakning, Monica Orrskog: A3.Monica.Förlossning
 4. Förlossning och samarbete, Ove Karlsson: Film
 5. Obstetriks smärtlindring, Susanne Ledin-Eriksson: A4.Susanne.Regional.Anestesi
 6. Obstetrisk anestesi, Karin Olausson: A5.Karin.Obst.Anest
 7. Obstetriska pareser, Lars-Johan Liedholm: B1.LarsJohan.L.PerferaNerv
 8. Regionalanestesi komplikationer, Vibeke Moen:
  1. B2a.Vibeke.Moen.Nero
  2. B2b.Vibeke.Moen.Neuro
  3. B2c.VibekeMoen.referenser
 9. Obstetrisk blödning, Ove Karlsson: B3.OveK.PPH
 10. Neonatal resuscitering, Pontus Johansson:
  1. B4a.Pontus.Joh.Neonatal
  2. B4b.Neonatal.HLR
 11. Maternell cirkulationskollaps, Ove Karlsson: B5.Ove.Maternell.kollaps
 12. Preeklampsi, Måten Alkmark: C1.Mårten.Alkmarkt.Preeklampsi
 13. Preeklampsi och anestesi, Ove Karlsson: C2.Ove.Preeklampsi
 14. Interkurrenta sjukdomar, Mårten Alkmark: C3.Mårten.Alkmark.Interkurrenta
 15. Hjärtsjukdom och graviditet, Eva Furenäs: C4.Eva.Furenäs.GUCH
 16. Obstetrisk anestesi och hjärtsjukdom, Karin Olausson: C5.Karin.Hjärtsjd.mm
 17. Obstetrisk anestesi och obesitas, Niclas Carlberg: C6.Niclas.Obesitas