Föreläsningar ST-kurs

ST-kurs Göteborg 16-19 Januari 2023

 1. Graviditetsfysiologi, Niclas Carlberg: 1 Niclas MaternellFysiologi
 2. Förlossning och fosterövervakning, Monica Orrskog: 2 Monica Förlossning och fosterövervakning
 3. Förlossning och samarbete, Ove Karlsson: 3 Ove Förbättringsarbete
 4. Obstetrisk smärtlindring, Hannah Lafrenz: 4 Hannah Förlossningsanalgesi föreläsning
 5. Obstetrisk anestesi, Peter Bengtsson: 5 Peter obstetrisk anestesi
 6. Obstetriska pareser, Lars-Johan Liedholm: 6 Lars-Johan Obplex
 7. Regionalanestesi och komplikationer, Vibeke Moen: 7 Vibeke VM1Gtb23 7 Vibeke VM2gtb23 7 VM21Nyttiga referenser 7 VMX Compl non-obst vs Obst 7 VMX. Complnon-Obstvsobst
 8. Obstetrisk blödning, Ove Karlsson: 8 Ove Blödning
 9. Neonatal resuscitering, Pontus Johansson: 9 a Neonatal_HLR_A4 9 Pontus 2023 Neo-HLR
 10. Maternell cirkulationskollaps och HLR, Ove Karlsson: 10 Ove Maternell kollaps
 11. Preeklampsi, Verena Sengpiel: 11 Verena PE för anestesiologer
 12. Preeklampsi och anestesi, Malin Andersson: 12 Malin PE och anestesi
 13. Interkurrenta sjukdomar, Hanna Friberg: 13 Hanna interkurrenta
 14. Hjärtsjukdom och graviditet, Eva Furenäs: 14 Eva GUCH och andra hjärt
 15. Obstetrisk anestesi och hjärtsjukdom, Hannah Lafrenz: 15 Hannah Obst anestesi och hjärtsjukdom
 16. Obstetrisk anestesi och obesattas, Niclas Carlberg: 16 Niclas Obesitas