Styrelse

Susanne Ledin Eriksson
Ordförande
Anestesikliniken, Gävle sjukhus
Tel: 026-154083
E-post: susanne.ledin.eriksson@regiongavleborg.se

Michael Rådström
Kassör
AnOpIVA-kliniken, NU-sjukvården, Trollhättan
Tel: 010-4350000
E-post: michael.radstrom@vgregion.se

Birgitta Birgisdottir
Ledamot
Anestesikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tel: 018-6114883
E-post: birgitta.birgisdottir@akademiska.se

Anette Hein
Ledamot
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus
Tel: 08-12357501
E-post: anette.hein@ds.se

Ove Karlsson
Ledamot
AnOpIva, NU-sjukvården, Trollhättan
Tel: 010-4351410
E-post: ove.i.karlsson@vgregion.se

Lisa Lundström
Ledamot
Anestesikliniken, Östersund sjukhus
Tel: 0739-818517
E-post: lisa.lundstrom@regionjh.se

Håkan Rolfsson
Ledamot
Anestesikliniken, Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-6162267
E-post: hakan.rolfsson@sll.se