Styrelse

Susanne Ledin Eriksson
Ordförande
Anestesikliniken Gävle sjukhus
Tel: 026-154083
E-post: susanne.ledin.eriksson@regiongavleborg.se

Michael Rådström
Kassör
AnOpIVA-kliniken NU-sjukvården, Trollhättan
Tel: 010-4350000
E-post: michael.radstrom@vgregion.se

Birgitta Birgisdottir
Ledamot
Anestesikliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tel: 018-6114883
E-post: birgitta.birgisdottir@akademiska.se

Anette Hein
Ledamot
Anestesi- och intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus
Tel: 08-12357501
E-post: anette.hein@ds.se

Ove Karlsson
Ledamot
An/Op/IVA – Område 2/Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Tel: 031-3438088
E-post: ove.i.karlsson@vgregion.se

Katarina Levin
Ledamot
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Tel: 046-171000
E-post: katarina.levin@skane.se

Siv Tornell
Ledamot
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-7853507
E:post: siv.tornell@vll.se