2019 SFAI Göteborg

  1. Koagulation och monitorering, Obstetrisk blödning. Ove Karlsson 2019 Koagulation och monitorering
  2. Preeklampsi, definition och behandling. Anette Hein PE_Hein 190912
  3. Nyheter i obstetrisk anestesi. Ove Karlsson 2019 What’s new
  4. Maternal Collapse. Neil Muchatuta (för stor pdf, nästan samma föreläsning finns under Djurönäset)
  5. Perifera nervkomplikationer efter partus. Lars Johan Liedholm SFAIGbg190910rfläs
  6. Handläggning på kliniken. Håkan Rolfsson Presentation Håkan Rolfsson
  7. Sectio, när ryggbedövning fallerar. Anette Hein Hein_När bedövningen falerar
  8. Remifentanil in Obstetrics. Neil Muchatuta Remifentanil – Gothenburg 2019