2019 Djurönäset

 1. Anette Hein: Preeklampsi uppdatering 1.Hein Preeklampsi
 2. Vibeke Moen: Fall från patientförsäkringen 2.Moen Patientförsäkring
 3. Sissel Saltved: External cephalic version 3.Saltved External version
 4. Neil Muchatuta: External cephalic version and spinal analgesia 4.Muchatuta.ECV
 5. Sissel Saltved: Mödramortalitet i Sverige 5.Saltved Mödradödlighet
 6. Anette Hein: Obstetrisk NEWS 6.Hein Obstetrisk NEWS
 7. Håkan Rolfsson: Bedövning av ganglion sphenopalatina  mot PDPH 7.Rolfsson Blockad ganglion sphenopalatinum
 8. Heli Malm: Pain medication and antiemetics during pregnancy and lactation. 8.Malm ANALGESICS AND ANTIEMETICS
 9. Anna Friborg: Obstetrisk simulering 9.Friborg CEPS obstetrik
 10. Neil Muchatuta: Maternal collapse and amniotic fluid embolism (Delade upp föreläsning och tog bort ett par foton)
  1. Första delen 10.Muchatuta Maternal Collapse.a
  2. Andra delen 10.Muchatuta Maternal Collapse.b