Vårmöte 2018

Vårmöte 2018

  • 7-8 mars 2018
  • London OAA + SFOAI vårmöte
  • 7 mars: Cases & Clinical Challenges in Obstetric Anaesthesia
  • 8 mars: SFOAI vårmöte

Mycket välkomna till ännu ett spännande vårmöte!

Annons: London 2018 SFAI annons