Grundläggande kurs i regionalanestesi

– det du behöver veta som färdig anestesiolog!

Datum: 11 – 14 apr, 2016

Plats: Clinicum, Danderyds Sjukhus

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister som önskar grundläggande utbildning i regionalanestesi, såväl teoretisk som praktisk, inklusive ultraljudsträning.

Kursledare: SFRA, Svensk Förening för Regionalanestesi

E-post: SFRA.kurs@gmail.com

Kurssekreterare: Patrick Schuldt, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ur kursinnehållet:

  • Farmakologi
  • Fysiologi & Anatomi
  • Centrala nervblockader
  • Perifera nervblockader
  • Nervstimulering
  • Ultraljudsteknik
  • Komplikationer
  • … samt ca 50% av tiden i form av gruppvis hands-on träning.

Kursen uppfyller följande mål i utbildningsboken: 1, 2, 3, 5, 8.

Antal platser: 25 st – först till kvarn!

Boende: bokas och betalas separat; ingår inte i kursavgiften.

Anmälan: Senast 16-01-31. Fyll i denna blankett, med underskrift av ansvarig chef, scanna in och maila till SFRA.kurs@gmail.com.

Kostnad: 8000:- + moms, faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Bakgrund: Kursen hölls första gången våren 2015 och fick god kritik. En sak som särskilt uppskattades var den täta tillgången till handledare/föreläsare. Vår plan är att även denna gång ha en bred uppsättning föreläsare som närvarar under hela kursen, såsom Auris Pelanis (Mölndal); Malin Ugarph-Edfeldt (Örebro); Patrick Schuldt (Uppsala); Inga Fredriksson (Danderyd); Charlotta Rubiano-Löved (Karlstad); Christian Bergek (Linköping). Liksom förra gången kommer vi också samarbeta med ett flertal relevanta företag. Målet är att det skall vara god tillgång på t.ex. ultraljudsmaskiner för övningarna. Därmed skall varje deltagare få mycket tid med proben i handen för att öva att visualisera relevant anatomi. Dessutom får man pröva många olika ultraljudsmaskiner.

Med vänlig hälsning från SFRA – Svensk Förening för Regionalanestesi.