Inhemsk forskning

Bedrivs det någon regionalanestesiologisk forskning i Sverige i dagsläget? Jodå, visst gör det det! Som inspiration vill vi här lista det vi känner till. Förhoppningsvis kan det inspirera andra, och kanske kan vi bidra till att kolleger runt om i landet får lättare att hitta intressanta kontakter på annan ort.
Känner du till något mer projekt som borde stå med i uppräkningen så hör av dig till oss i SFRA-styrelsen. (OBS: än så länge är listan bara påbörjad…)

Pågående forskning i Sverige:

Umeå

Uppsala

Karolinska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  • Projekt: Dexmedetomidine som adjuvans till ilioinguinalblockad till barn som opereras för ljumskbråck- Märit Lundblad.
  • Projekt: Volymsbestämning av sacral/epiduralrummet hos små barn med hjälp av MR- Jacob Forestier
  • Projekt: Plasmakoncentrationer i samband med sårkateter vid ductuskirurgi till prematurer samt efter neonatalkirurgi- Marie Olofsson-Anell
  • Avhandlingsarbete: Regionalanestesi till prematurer och nyfödda- Marie Anell-Olofsson. Huvudhandledare: Marco Bartocci
  • Avhandlingsarbete: Aspekter på sacralblockad till barn- Jacob Forestier. Huvudhandledare: PA Lönnqvist
  • Man har bland annat metoder och teknik igång för 3D-rekonstruktion av intraspinala volymer, plasmakoncentrationsbestämningar av levobupivakain och ropivakain.

Örebro

Linköping:

  • Christina Eintrei, m.fl i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Epicol – en prospektiv randomiserad studie mellan epidural och morfin-PCA i samband med kirurgi för colon/rektal-cancer. Endpoint: risken cancerrecidiv inom 5 år. Därutöver görs diverse provtagning av immunologiska reaktionen på kirurgin.
  • Christian Bergek, doktorandarbete under uppstart: Nervblockadens påverkan på mikrocirkulatorisk nivå, perifer Hb-mätning (SpHb), genomblödning m.m.

Göteborg

Lund