Bli medlem!

För att bli medlem i SFRA krävs att du är medlem i SFAI. Är man det kan man sedan bara höra av sig till Christian Bergek (cbergek@gmail.com) för att bli medlem i SFRA. Fullständigt namn och epostadress måste finnas med, och helst också lite mer information (sjukhus, klinik, titel etc.) Christian kommer sedan lägga till din epostadress till SFRA:s maillista så att du kan ta del av den interna kommunikationen.

För att bekräfta sitt medlemskap i SFRA skall man sedan inom 10 månader också betala sin medlemsavgift till SFRA. Storleken på SFRA-medlemsavgiften är för närvarande 100:-/år men det exakta beloppet avgörs år för år på årsstämman. Inbetalningen görs lämpligen samtidigt som man betalar sin medlemsavgift till SFAI i slutet av året. (SFRA har inget eget kansli utan allt sköts ändå gemensamt av SFAI-kansliet.) En avstämning av maillistan kommer göras en bit in på varje år när vi från SFAI-kansliet fått en lista på vilka som har betalat medlemsavgift för året.