Historik

Historik

Vårvintern 2013 publicerade SFAI-tidningen en artikel av PA Lönnqvist, professor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, med titeln ”Regionalanestesi i Sverige: Stolta traditioner men hur ska vi gå vidare?” Där berättas om vilka stolta regionalanestesiologisk traditioner vi har här i landet, med bland annat utveckling av flera lokalanestetika.
PA:s artikel ledde till att diverse personer runt om i landet hörde av sig och vi bildade först ett lite löst nätverk. När vi hade diskuterat med SFAI-styrelsen och fått klart för oss hur vi skulle göra för att bilda en delförening var det bara en formsak att göra det. Ett konstituerande möte hölls på Danderyds sjukhus 140411 då vi efter väl förrättat värv skålade för vår nya förening. Vårt första årsmöte hölls sedan i Jönköping i september 2014.

SFRA_grundandet_IMG_2068

Grundandet av SFRA, Danderyd 140411. Stående från vänster: Åke Jonsson, Suzana Saletic, Inga Fredriksson, PA Lönnqvist, Jenny Arhammar, Lars Walén, PH Sköld. Sittande från vänster: Auris Pelanis, Christian Bergek.

Vårt mål

I våra stadgar står det ”Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom regionalanestesi i Sverige, vad gäller såväl klinisk användning, forskning som utbildning.”
Stadgetexten är egentligen längre än så men detta sammanfattar det hela bra. Det kännetecknande för många av medlemmarna i SFRA är erfarenheterna att en bra regionalanestesi är guld värd i samband med smärtsam kirurgi, och det gäller oavsett om blockaden är en perifer eller central sådan. Många har dock upplevt att medan de centrala blockaderna står sig väl i Sverige så har vårt användande av de perifera blockaderna halkat klart efter utlandet där utvecklingen gått framåt med stormsteg på senare år. Inte minst gäller det den numera många gånger självklara användningen av ultraljudsvägledning vid blockadläggandet. På sina håll har det funnits eldsjälar som hållit den regionalanestetiska fanan högt. Nu hoppas vi knyta ihop dessa personer bättre med varandra. Därmed hoppas vi att kunnandet skall öka, dels genom ökad utbildning, dels genom mer synliggörande och diskuterande kring teknikerna. Det bör i framtiden vara lika självklart att man kan få en axillär plexusblockad för sin handkirurgi, eller en distal ischiadicusblockad för sin fotoperation, som att man i dagsläget kan få sin transuretrala blåsresektion gjord i spinalanestesi. Vidare önskar vi att föreningens arbete också skall underlätta och uppmuntra till ökad forskning inom regionalanestesi.

 

Bifogade filer