Hem

 

Välkommen till SFRA, Svensk Förening för Regionalanestesi!

Vi är en delförening till SFAI, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Medan flera övriga delföreningar är inriktade på en operativ specialitet (t.ex. gyn-obstetrik respektive thoraxkirurgi) är SFRA som namnet visar istället inriktade på den anestesiologiska tekniken oavsett vilken kirurgisk specialitet det handlar om. Vi upplever att det behövs en förening som spänner över hela det regionalanestesiologiska fältet, men i många frågor kan vi förstås ha stort utbyte/samarbete av/med andra delföreningar.