Länkar

Mycket lärorikt material om regionalanestesi finns tillgängligt på internet. Självklart finns det en hel del mindre bra material också. Därför vill vi ge några tips på webbplatser som vi inom SFRA tycker håller måttet för den som vill lära sig mer:

 • ESRA = European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy.
  Den europeiska föreningen för regionalanestesi. Bli medlem! Som medlem kan man logga in på sidan och bland annat spela upp de flesta föreläsningar som hållits på ESRA:s möten de senaste åren. Andra fördelar med medlemskap är reducerad konferensavgift vid ESRA-möten, samt att man kan ansöka om ESRA-stipendier och även bli ESRA-diplomerad regionalanestesiolog. ESRA står bakom tidningen RAPM, se nedan, tillsammans med bl.a. sin amerikanska motsvarighet (ASRA asra.com). Självklart ingår tidningsprenumerationen i medlemskapet.
 • RAPM = Regional Anaesthesia and Pain Medicine
  Den enda tidningen som är specifikt inriktad på regionalanestesi. Impactfaktor omkring 3 de senaste åren, vilket gör den till en av de mer välciterade anestesitidskrifterna. En självklar informationskälla för alla regionalanestesiologer.
 • RA-UK = Regional Anaesthesia United Kingdom
  Detta är en engelsk underavdelning till ESRA. De har tagit fram vissa egna riktlinjer som finns tillgängliga från webbplatsen. De har också låtit spela in flera instruktiva YouTube-filmer.
 • NYSORA – The New York School Of Regional Anesthesi.
  Detta är en av de äldsta webbplatserna vad gäller regionalanestesi, och den hör fortfarande till de bästa. Förutom de vanliga ultraljudsinriktade ämnena täcker den in även de mer teoretiska aspekterna av regionalanestesi, samt såväl landmärkesbaserade tekniker som nervstimulering.
 • USRA = Ultrasound for Regional Anesthesia.
  En kanadensisk sida med utförliga beskrivningar av de flesta perifera blockaderna, och riktar sig även en hel del mot algologi. Innehåller en hel del utbildningsmaterial, både teoretiskt och mer praktiskt inriktat. Gratis!
 • Blockjocks
  Detta är en betalsajt framtagen av ett par eldsjälar vid en stor idrottsklinik i Florida. På webbplatsen finns en stor mängd instruktionsvideor. Numera krävs prenumeration för att få tillgång till det mesta innehållet. ($19/mån, eller $169/år) Materialet verkar dock ha hög kvalité att döma av det som synts som gratisversion, t.ex. på YouTube.
 • YouTube …..???
  Det finns mycket filmsnuttar om regionalanestesi på YouTube, och kvalitén varierar förstås mycket. Förutom RA-UK och Blockjocks som nämnts ovan, kan även serien med SonoSite-sponsrade klipp rekommenderas.
 • Är man medlem på LinkedIn kan man komma åt diskussionsgruppen ‘Practice of Regional Anaesthesia’ där det pågår en ganska flödig diskussion om regionalanestesi, nya tekniker, nya studier, nya produkter, intressanta falldiskussioner m.m.