SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2021

 

Årsmöte 2021

Liksom ifjol hålls årsmötet digitalt to 11 november kl 16. Länk till Teamsmötet har mailats ut. Kontakta ordförande om du saknar länk till mötet.

Nya stipendier

Då få ansökningar har kommit in, förlänger vi ansökningstiden för stipendierna. Resestipendiet kan inte utdelas detta år heller eftersom thoraxmötet flyttas till nästa år.

Forskningsstipendium

SFTAI utlyser i samarbete med CSL Behring två (2) st forskningsstipendier á 25 000 kr (ett för år 2020 och ett för år 2021).  Ansökan skall innehålla forskningsplan och kostnadsöversikt.

 

SFTAI utlyser även två (2) st egna stipendier på vardera 10 000 kr. Ett stipendium är forskningsinriktat och ett reseinriktat. Forskningsstipendiet är tänkt att bidra till ett projekt, abstract eller forskningsutbyte och ansökan (max en halv A4) ska innehålla forskningsplan och stipendiets syfte. Resestipendiet är tänkt att främja studiebesök, samarbeten, verksamhets- eller forskningsutveckling. En kortfattad ansökan (max en halv A4) ska innehålla resmål och syfte med resan.

Alla ansökningar till stipendierna ovan skickas till SFTAI:s vetenskapliga sekreterare Jan van der Linden (Jan.vanderLinden@ki.se) senast 2021-10-15.

 

Kommande möten

Kardiovaskulära vårmötet året runt – 10 digitala möten under 2021-2022.

22:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (mkon.nu)

Kliniker kan köpa klinikbiljett vilket blir billigare än enskilda biljetter om man har fler än 16 deltagare.

 

SFAI-veckan Örebro 22-24 september 2021

SFAI & AnIva-veckan 2021 (mkon.nu)

SFAI-veckan kommer att hållas, antingen på plats eller digitalt, beroende på smittläget.

 

Svenska thoraxmötet i Umeå 10-12 november 2021 – INSTÄLLT!

Svenska Thoraxmötet (mkon.nu)

Thoraxmötet flyttas till v45 2022.

SSAI postgraduate

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen avslutadeshösten 2017. Fjärde kursen startade i oktober 2019 men är nu pausad pga pandemin. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

 

Diplom

SFTAI delar ut ett diplom till de thoraxanestesiologer som genomgått SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi SAMT erhållt certifiering för TEE genom EACVI/EACTA. Diplomen delas ut på thoraxmötet. Ansökan om diplom skickas till ordförande i SFTAI, Erik Mörtberg.