SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2022

Nya stipendier – förlängd ansökningstid!

SFTAI utlyser härmed:

1 st forskningsstipendium SFTAI 10 000 kr

1 st resestipendium SFTAI 10 000 kr

1 st forskningsstipendium med bidrag från CSL Behring 25 000 kr

1 st resestipendium med bidrag från Svensk thoraxkirurgisk förening 30 000 kr

 

Stipendierna kan sökas av medlemmar i SFTAI. Ansökningarna (ca 1 A4-sida) skickas till SFTAI:s vetenskaplige sekreterare Jan van der Linden (jan.vanderlinden@ki.se; skriv ”stipendium” i ämnesraden) SENAST 16 oktober.

 

Kommande möten

SFAI-veckan i Uppsala 14-16 september 2022 (SFAI & AnIva-veckan 2022 (mkon.nu))

Under SFAI-veckan planeras ett medlemsmöte, tid och plats meddelas senare.

 

Thoramötet i Umeå 9-11 november 2022 (Svenska Thoraxmötet (mkon.nu))

Under thoraxmötet kommer SFTAI:s årsmöte att hållas. Kallelse kommer i separat mail.

 

ECMO-symposium i Lund

Lund arrangerar ett nordiskt ECMO-symposium 9 december. För program och anmälan; SV Portal (sfai.se)

 

SSAI postgraduate

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen avslutadeshösten 2017. Fjärde kursen startade i oktober 2019 men är nu pausad pga pandemin. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

 

Diplom

SFTAI delar ut ett diplom till de thoraxanestesiologer som genomgått SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi SAMT erhållt certifiering för TEE genom EACVI/EACTA. Diplomen delas ut på thoraxmötet. Ansökan om diplom skickas till ordförande i SFTAI, Erik Mörtberg.