SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

 

 

 

Aktuellt

Stipendier

SFTAI utlyser även i år 4 st stipendier:

Ett forskningsstipendium å 25 000 kr med bidrag från CSL Behring

Ett resestipendium å 30 000 kr med bidrag från Svensk thoraxkirurgisk förening

Ett forsknings- och ett resestipendium från SFTAI å vardera 10 000 kr.

 

Ansökan (max 1 A4-sida) skickas till SFTAI:s vetenskaplige sekreterare Jan van der Linden på jan.vanderlinden@ki.se

SENAST 19 augusti 2024

 

Kommande möten

SATS/Svenska thoraxmötet 11–13 september Göteborg

SATS & Svenska Thoraxmötet (mkon.nu)

Svenska thoraxmötet slås i år samman med skandinaviska thoraxkirurgmötet. Programmet är brett och innehåller bland annat ett ECMO-symposium. SFTAI kommer att ha sitt årsmöte (årsmöteskallelse kommer separat) och dela ut stipendierna under mötet.

SFAI-veckan i Helsingborg 17–20 september Helsingborg

SFAI & AnIva-veckan 2024 (mkon.nu)

Under SFAI-veckan deltar SFTAI med ett symposium om olika typer av hjärtsjukdom (aortastenos, pulmonell hypertension och vänsterkammarsvikt) och anestesi.

Svenska kardiovaskulära vårmötet 9–11 april 2025 Malmö

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (mkon.nu)

Vårmötet är ett av Sveriges största medicinska möten. 2025 anordnas det i Malmö med SFTAI:s ordförande som ordförande för organisationskommittén.

 

SSAI postgraduate

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den femte kursomgången avslutas i juni 2024. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

 

Diplom

SFTAI delar ut ett diplom till de thoraxanestesiologer som genomgått SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi SAMT erhållt certifiering för TEE genom EACVI/EACTA. Diplomen delas ut på thoraxmötet. Ansökan om diplom skickas till ordförande i SFTAI, Erik Mörtberg.