SFTAI

Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
 Andreas_Nygren Ordförande
Andreas Nygren
Thoraxanestesi
Sahlgrenska Universitetsjukhuset
413 45 Göteborg
031/342 1000

 

Aktuellt 2018

I år delar SFTAI ut ett forskningsstipendium på 35.000 kr.

Stipendiet, som ges till medlem i SFTAI, delas ut på thoraxmötet.

Stipendiet ges med bidrag från CSL-Behring och Triolab.

Ansökan till 2018 års forskningsstipendium har deadline 15:e augusti

Kommande möten 2018:

I år kommer SFTAI för första gången att hålla årsmötet på SFAImötet, detta för att dels komma närmre moderföreningen men även i förhoppning om att fler skall kunna delta. Som vanligt har vi medlemsmöten på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet och på Thoraxmötet.

I önskan om att öka antalet thoraxanestesiologiska abstracts så delar SFTAI ut stipendium på 1500 kr till medlemmar som presenterar ett abstract, accepterat för muntlig presentation, på Thoraxmötet i höst

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen startade hösten 2017. Nästa kursstart planeras till 2019. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

maj 2018 /Andreas Nygren