SFTAI

Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
 Andreas_Nygren Ordförande
Andreas Nygren
Thoraxanestesi
Sahlgrenska Universitetsjukhuset
413 45 Göteborg
031/342 1000

 

Aktuellt 2017

Glöm inte att betala medlemsavgiften till SFTAI för 2017 i samband med den årliga inbetalningen till SFAI

I år utlyser SFTAI för andra gången ett forskningsstipendium på 25000 kr som SFTAI-medlemmar kan söka, sista ansökningsdag är 15/8 2017, stipendiet delas ut på thoraxmötet. Stipendiet delas ut med bidrag från CSL-Behring.

Kommande möten 2017:

I önskan om att öka antalet thoraxanestesiologiska abstracts så delar SFTAI även i år ut stipendium på 1500 kr till medlemmar som presenterar ett  abstract, accepterat för muntlig presentation, på Thoraxmötet i höst

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi pågår nu på andra omgången. Kursen riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen startar hösten 2017. Deadline för ansökan har passerats.