SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Nyheter hösten 2023

Utlysta stipendier

Följande stipendier utlyses härmed av SFTAI:

1 resestipendium på 30 000 kr med bidrag från svensk thoraxkirurgisk förening

1 forskningsstipendium på 10 000 kr

1 resestipendium på 10 000 kr

Samt

1 forskningsstipendium på 25 000 kr med bidrag från CSL Behring

 

Behörig att söka är medlem i SFTAI. Ansökan, som ska bestå av max 1 A4, skickas till SFTAI:s vetenskapliga sekreterare Jan van der Linden (jan.vanderlinden@ki.se) SENAST må 18/9. Skriv ”stipendium SFTAI” i ämnesraden.

 

 

Kommande möten

SFAI-veckan Umeå 20-22 September

SFTAI arrangerar ett symposium med titeln ”Anestesi och intensivvård av vuxna med medfödda hjärtfel” onsdag 20/9

Svenska thoraxmötet i Linköping 8-10 november

Under Svenska thoraxmötet kommer SFTAI att ha sitt årsmöte. Under mötet kommer också SFTAI:s stipendier att delas ut. Thoraxmötet är ett bra tillfälle att träffa och lära känna både thoraxkirurger och thoraxanestesiologer från Sveriges thoraxcentra.

Kallelse till årsmöte

Samtliga medlemmar i SFTAI kallas härmed till årsmöte i SFTAI fredagen 10/11 2023  kl 11:00 på Linköping konsert och kongress, rum Takten. OBS! ny tid!
Dagordning är enligt stadgarna.

Verksamhetsberättelse finns här.

 

SSAI postgraduate

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen avslutadeshösten 2017. Fjärde kursen startade i oktober 2019 men är nu pausad pga pandemin. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

 

Diplom

SFTAI delar ut ett diplom till de thoraxanestesiologer som genomgått SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi SAMT erhållt certifiering för TEE genom EACVI/EACTA. Diplomen delas ut på thoraxmötet. Ansökan om diplom skickas till ordförande i SFTAI, Erik Mörtberg.