SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2018-2019

Stipendiater och priser från Thoraxmötet i Uppsala hittar ni under fliken “priser”.

 

Kurser

Svenska arbetsgruppen för ekokardiografi ger tillsammans med hjärtförbundet en 1-dags kurs i TEE i Linköping 25 ELLER 26 februari 2019. Kursen riktar sig till nybörjare inom TEE.

Mer info finns här.

Anmälan via https://mkon.nu/tee

Kommande möten

Svenska kardiovaskulära årsmötet 10-12 april i Göteborg

SFAI-veckan 11-13 september i Göteborg. Deadline för symposieförslag 10/12 2018.

 

Stipendier

SFTAI kommer att utlysa ett forskningsstipendium på 35 000 kr samt ett resestipendium på 30 000 kr under 2019. Information om detta kommer att läggas ut här på hemsidan.

 

 

I önskan om att öka antalet thoraxanestesiologiska abstracts så delar SFTAI ut stipendium på 2500 kr till medlemmar som presenterar ett abstract, accepterat för muntlig presentation, på Thoraxmötet.

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen startade hösten 2017. Nästa kursstart planeras till 2019. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

november 2018 /Erik Mörtberg