SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2023

 

 

Kommande möten

Svenska kardiovaskulära vårmötet 2023. Kista 26-28 april.

SFAI-veckan Umeå 20-22 September

Svenska thoraxmötet i Linköping 8-10 november

 

SSAI postgraduate

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen avslutadeshösten 2017. Fjärde kursen startade i oktober 2019 men är nu pausad pga pandemin. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

 

Diplom

SFTAI delar ut ett diplom till de thoraxanestesiologer som genomgått SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi SAMT erhållt certifiering för TEE genom EACVI/EACTA. Diplomen delas ut på thoraxmötet. Ansökan om diplom skickas till ordförande i SFTAI, Erik Mörtberg.