SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2018

Nytt för i år är att vi har fått klart med ett nytt resestipendium med bidrag från Svensk thoraxkirurgisk förening och Thoraxmötet. Stipendiet är på 30 000 kr och kommer att delas ut på thoraxmötet för första gången. Stipendiet stöttar resa för vidareutbildning eller forskningssamarbete där forskningssamarbete prioriteras. Ansökan skickas till SFTAI: S vetenskapliga sekreterare Jan van der Linden (Jan.vanderLinden@ki.se). Ansökan skall innehålla resmål, syfte med resan och en grov tidsplan samt en ungefärlig kostnadssammanställning för resan. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2018.

 

I år delar SFTAI ut ett forskningsstipendium på 35.000 kr.

Stipendiet, som ges till medlem i SFTAI, delas ut på thoraxmötet.

Stipendiet ges med bidrag från CSL-Behring och Triolab.

Ansökan till 2018 års forskningsstipendium har deadline 15:e augusti

Kommande möten 2018:
  • Svenska Thoraxmötet 7-9/11 i Uppsala. Vi kommer att ha ett kombinerat medlemsmöte/lunchmöte torsdag 8/11 kl 12:15-13 i lokal K1.

I år höll SFTAI för första gången årsmötet på SFAImötet, detta för att dels komma närmre moderföreningen men även i förhoppning om att fler skall kunna delta. Som vanligt har vi medlemsmöten på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet och på Thoraxmötet.

I önskan om att öka antalet thoraxanestesiologiska abstracts så delar SFTAI ut stipendium på 2500 kr till medlemmar som presenterar ett abstract, accepterat för muntlig presentation, på Thoraxmötet i höst

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen startade hösten 2017. Nästa kursstart planeras till 2019. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

oktober 2018 /Erik Mörtberg