SFTAI

Föreningen är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Styrelsen för SFTAI utgör referensgrupp till SFAI i frågor som rör Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård.

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
  • Föreningen arrangerar tillsammans med Svensk Thoraxkirurgisk Förening det årliga Svenska Thoraxmötet.
  • Föreningen ingår i Svenska Hjärtförbundet vars uppgifter är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Det Svenska kardiovaskulära vårmötet arrangeras av delföreningarna i Hjärtförbundet.
  • Föreningen arbetar aktivt i samarbete med de övriga nordiska ländernas thoraxanestesiföreningar med ett utbildningsprogram för thoraxanestesiologer.
  Ordförande
Erik Mörtberg
VO Thorax
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-6110000

 

Aktuellt 2020

Stipendier

Nu utlyser SFTAI nya stipendier!

Ett forskningsstipendium med bidrag från  CSL Behring på 25 000 kr. Ansökan skall innehålla forskningsplan och kostnadsöversikt.

Ett resestipendium med bidrag från Svensk thoraxkirurgisk förening på 30 000 kr. Ansökan skall innehålla resmål, syfte med resa samt kostnadsöversikt.

SFTAI utlyser i enlighet med beslut på årsmötet två (2) st stipendier på vardera 10 000 kr. Ett stipendium är forskningsinriktat och ett reseinriktat. Forskningsstipendiet är tänkt att bidra till ett projekt, abstract  eller forskningsutbyte och ansökan (max en halv A4) ska innehålla forskningsplan och stipendiets syfte. Resestipendiet är tänkt att främja studiebesök, samarbeten, verksamhets- eller forskningsutveckling. En kortfattad ansökan (max en halv A4) ska innehålla resmål och syfte med resan.

Alla ansökningar ovan skickas till SFTAI:s vetenskapliga sekreterare Jan van der Linden (Jan.vanderLinden@ki.se) senast 2020-09-21.

 

 

Kommande möten

Årsmöte SFTAI 2020-11-05 kl 15. Mötet sker via Zoom, kallelse har skickats via epost. Kontakta ordf Erik Mörtberg för att få länk till mötet.

Svenska thoraxmötet 4-6 november, Umeå. Flyttas till 2021!  https://mkon.nu/svenska_thoraxmotet_2020

SFAI-veckan 2020 INSTÄLLD!

 

 

I önskan om att öka antalet thoraxanestesiologiska abstracts så delar SFTAI ut stipendium på 2500 kr till medlemmar som presenterar ett abstract, accepterat för muntlig presentation, på Thoraxmötet/SATS.

SSAI-CVTA postgraduateutbildning i thoraxanestesi riktar sig till anestesiologer med ca 1-8 år inom thoraxanestesi. Den tredje kursen avslutadeshösten 2017. Fjärde kursen startade i oktober 2019. SFTAI rekommenderar thoraxanestesiologer att genomgå utbildningen.

maj 2020 /Erik Mörtberg