Thoraxanestesiologi

SFTAI, är en förening för legitimerade läkare verksamma inom thoraxanestesi och thoraxintensivvård. Som yrkesförening specificerar SFTAI thoraxanestesiologens utbildning och arbetserfarenhet dels för att ange en definition men också för att hävda utbildning.

En thoraxanestesiolog är specialist i anestesi och intensivvård och har fördjupad erfarenhet av, och kunskap i, pre-, per- och postoperativt anestesiologiskt handläggande av thoraxkirurgiska patienter samt intensivvårdsbehandling av patienter med akut och kronisk hjärt- och lungsvikt, mekanisk assist och i förekommande fall transplantationer av thoraxorgan.

Thoraxanestesi är i Sverige inte en officiell subspecialitet men för att vara på samma kompetensnivå som i jämförbara länder kan läroplanen i den av SSAI instiftade specialistutbildningen i thoraxanestesiologi anges som riktlinje för vad en thoraxanestesiolog förväntas kunna. En thoraxanestesiolog har kunskap och färdigheter i perioperativt TEE motsvarande kraven för EACVI/EACTA certifiering.

SFTAI rekommenderar att en thoraxanestesiolog genomgår SSAIs utbildning i thoraxanestesi och thoraxintensivvård samt innehar TEE certifiering.