2022

SIS anordnar årligen en postgraduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse.

2022 firar mötet 25 år och har fokus på vilka patienter vi vårdar/ska vårda på IVA, vilken intensivvårdskapacitet behövs i Sverige, den nya donationslagen, intensivvård under kris och beredskap, intensivvård vid GI-problematik samt Hur vi får en hållbar karriär.

Bifogade filer