2023

SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

 

INTENSIVVÅRDSMÖTE

 

KURSINTERNAT 15-17 november 2023, Sigtuna

 

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 26:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

 

Kursprogram 2023: Årets teman är analgesi och sedation – från intubation till extubation, och barnintensivvård för vuxenintensivisten, SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter, årets artiklar 2022, information om SIR och ESICM.

 

Datum:          15-17 november (från onsdag kl. 12.00 till fredag kl. 12.00)

 

Plats:              Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

 

Deltagare:     75 st

 

Kursavgift:   9950 kr exkl. moms

 

Anmälan:      Anmälan sker via e-post till katja.andersson@uu.se.

                        Ange fakturadress samt kostnadsställe vid anmälan

 

Kallelse till årsmöte SIS:         

I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapets (SIS)  årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 15 november kl. 16.00.

 

Stipendier: 

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden 1 januari 2022 – 31 januari 2022. Deadline för nominering av bästa artikel är den 21 maj till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

 

 

Katja Andersson, mötesorganisatör Intensivvårdsmötet

E-post: katja.andersson@uu.se

 

Camilla Brorsson, ordförande Svenska intensivvårdssällskapet

E-post: camilla.brorsson@umu.se

Bifogade filer