2021

SIS anordnar årligen en postgraduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. 2020 blev mötet tyvärr inställt pga Covid-19-pandemin men 2021 välkomnade vi åter deltagare till mötet som hölls på Sigtunahöjdens hotell och konferens den 17-19:e november.

Föreläsningen “Pandemier – vad ser vi framför oss i ett intensivvårdsperspektiv” uteblev tyvärr. Nedan finns program och bilder från dragningarna med tillåtelse av föreläsarna.  Vissa föreläsningar kommer att läggas upp i efterhand.