Aktuellt möte

SIS anordnar årligen en postgraduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Nästa möte hålls 14-16:e november 2018 på kursgården Sigtunahöjden. Se länk till inbjudan för mer information: Intensivvårdsmötet 2018

Temat för 2017 års möte var respiration och framtidens intensivvård. Nedan hittas bildspel från en del av mötets föreläsningar.

Via länken återfinns föreläsningar från tidigare år.


BIldspel från tidigare års möten