IVA-chefsmötet

Mötet ordnas tillsammans med SIR, Svenska IntensivvårdsRegistret, och avhandlar främst organisatoriska frågor. Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna.

Minnesanteckningar från de senaste mötena finns att läsa nedan. På SIRs hemsida finns vissa av föredragshållarnas presentationer att se.

Historiskt har IVA-chefsmötet hållits i samband med SFAI-veckan, 2023 hölls dock mötet i samband med SIR:s årliga konferens på Vår Gård i Saltsjöbaden. 2024 blir det inget möte.