IVA-chefsmötet

Mötet ordnas tillsammans med SIR, Svenska IntensivvårdsRegistret, och avhandlar främst organisatoriska frågor. Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna.

2017-års möte fokuserade på dimensionering av intensivvård och 2 av SIRs nya kvalitetsindikatorer; följsamhet till SFAI/SIS riktlinje för intensivvård och användande av sederingsskalor. Minnesanteckningar från senaste mötet, som hölls i samband med SSAI-mötet i Malmö, såsom från senaste årens möten finns att läsa nedan.