IVA-chefsmötet

Mötet ordnas tillsammans med SIR, Svenska IntensivvårdsRegistret, och avhandlar främst organisatoriska frågor. Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna.

Årets möte fokuserade på hur vi kan använda insamlad SIR data i vår verksamhet. En kortfattad rapport från senaste mötet, som hölls i samband med SFAI-veckan i Karlstad, och minnesanteckningar från förra året i Stockholm 2015, finns att läsa nedan.

 

Bifogade filer