Länkar

SIR – Svenska Intensivvårdsregistret

Kvalitetsregistret för svensk intensivvård. På hemsidan hittar du årsrapporter som beskriver läget i svensk intensivvård, en utdataportal där du kan grotta ner dig i egna frågeställningar samt allmän information om intensivvård riktad till patienter och närstående.

http://www.icuregswe.org/

 

ESICM –  the European Society for Intensive Care Medicine

Organisation med syfte att stärka och utveckla intensivvården i Europa. Som medlem i SFAI betalar du reducerad medlemsavgift. Medlemskap ger rösträtt och stärker Skandinaviens inflytande över riktlinjer för europeisk intensivvård samt ger prenumeration på Intensive Care Medicine, PACT-moduler och reducerad avgift på konferenser mm.

http://www.esicm.org