Om SIS

SIS är en delförening inom SFAI och fungerar som SFAIs referensgrupp i frågor rörande intensivvård. SIS bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på intensivvård och ger förslag på svensk representation till internationella intensivvårdsföreningar.

De riktlinjer vi tagit fram publiceras i SFAIs riktlinjeträd.

SIS anordnar v 46 varje år ett Intensivvårdsmöte för intensivvårdsinriktade narkosläkare.

Årets möte går av stapeln 13-15 november på Sigtunahöjden och är öppen för anmälan nu.

Mer information här: SIS kursannons 2024

Preliminärt program Intensivvårdsmötet 2024: Prel Program Intensivvårdsmötet 13-15 november 2024