Om SIS

SIS är en delförening inom SFAI och fungerar som SFAIs referensgrupp i frågor rörande intensivvård. SIS bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på intensivvård och ger förslag på svensk representation till internationella intensivvårdsföreningar.

I fokus under 2017/18 är nu är bla att fortsätta följa vad som händer efter Donationsutredningen. Vi arbetar även tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningen, SIR m fl med att implementera nya kriterier för sepsisdiagnos (Sepsis-3). För mer info om detta vg se nedan bilaga.

 


 

Bifogade filer