Om SIS

SIS är en delförening inom SFAI och fungerar som SFAIs referensgrupp i frågor rörande intensivvård. SIS bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på intensivvård och ger förslag på svensk representation till internationella intensivvårdsföreningar.

För närvarande överskuggas det mesta dock av pandemin Covid-2019. Vi samarbetar med SFAI och NPO Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation i frågor som rör Covid-2019.  Informationsflödet är stort.

De riktlinjer vi tagit fram publiceras i SFAIs riktlinjeträd.

Under 2020 arbetar vi annars med revision av SFAIs IVA-riktlinjer, LÖF-projektet Säker sepsis samt samarbetar med SFAI/SFLPA kring luftburna IVA-transporter.