Om SIS

SIS är en delförening inom SFAI och fungerar som SFAIs referensgrupp i frågor rörande intensivvård. SIS bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på intensivvård och ger förslag på svensk representation till internationella intensivvårdsföreningar.

Under 2019/2020 arbetar vi särskilt med revision av SFAIs IVA-riktlinjer, LÖF-projektet Säker sepsis samt samarbetar med SFAI/SFLPA kring luftburna IVA-transporter. SIS har svarat på remiss om Organbevarande behandling för donation.