Om SIS

SIS är en delförening inom SFAI och fungerar som SFAIs referensgrupp i frågor rörande intensivvård. SIS bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på intensivvård och ger förslag på svensk representation till internationella intensivvårdsföreningar.

De riktlinjer vi tagit fram publiceras i SFAIs riktlinjeträd. För nuvarande arbetar vi med revision av SFAIs Riktlinjer för svensk intensivvård som just nu är ute på remiss.

SIS anordnar v 46 varje år ett Intensivvårsmöte för intensivvårdsinriktade narkosläkare. Save the date!  241113-241115