Medlemskap

Medlemsskap i SIS stärker föreningens legitimitet och ger oss starkare röst när svensk intensivvård diskuteras. Själv får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att tex delta i föreingens årsmöte i samband med det årliga Intensivvårdsmötet.

Att vara medlem kostar 100 kr/år. Endast medlemmar i SFAI kan komma ifråga för medlemskap i SIS och avgiften betalas på samma faktura som avgifter till SFAI. Lägg bara till 100 kr till summan och ange att SIS-medlemskap önskas/föreligger.