Styrelse

Styrelse

Ordförande
David Smekal, Akademiska sjukhuset, Uppsala

david.smekal@akademiska.se

Sekreterare
Katja Andersson
katja.andersson@surgsci.uu.se

Kassör
Ulrika Östberg, Östersunds sjukhus
ulrika.ostberg@regionjh.se

Övriga styrelsemedlemmar

Johan Thunberg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

johan.thunborg@vll.se

Lina de Geer, Universitetssjukhuset i Linköping
lina.de.geer@regionostergotland.se

Anneli Fagerberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
anneli.fagerberg@vgregion.se

Stefan Persson, Universitetssjukhuset, Örebro
stefan.persson@regionorebrollan.se

Linda Myllymäki, Universitetssjukhuset i Linköping, thorax
doktor_linda@hotmail.com

Markus Castegren, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
markus.castegren@karolinska.se

Thomas Kander, Skånes Universitets Sjukhus, Lund
thomas.kander@skane.se


Andra representanter

ESICM

Christina Agwald-Öhman representerar SFAI (och därmed även SIS) i ESICM (European Society of Intensive Care Medicine).
christina.agvald-ohman@karolinska.se

RAF

Johan Petersson representerar SIS i RAF (Referensgruppen för AntibiotikaFrågor, Läkaresällskapet),
johan.petersson@karolinska.se