Riktlinjer

SIS har uppdraget som SFAIs språkrör i intensivvårdsfrågor och tar bland annat fram riktlinjer rörande både medicinska och organisatoriska frågor som rör svensk intensivvård. Under året har “Riktlinje för svensk intensivvård” reviderats och är nu ute på remiss.

Nedan länk för till SFAIs sammanställning av alla riktlinjer. Observera uppdelningen i organisatoriska och medicinska riktlinjer.

 

Riktlinjer SFAI