Riktlinjer

SIS har uppdraget som SFAIs språkrör i intensivvårdsfrågor och tar bland annat fram riktlinjer rörande både medicinska och organisatoriska frågor som rör svensk intensivvård. Förra året reviderades “Riktlinje för svensk intensivvård”.

Nedan länk för till SFAIs sammanställning av alla riktlinjer. Observera uppdelningen i organisatoriska och medicinska riktlinjer.

 

Riktlinjer SFAI