Aktuella stipendier

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid det 9:e intensivvårdsmötet november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

 

 

 

 

 

Vi uppmanar alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera till dessa stipendierna. Deadline för nästa nominering är 27:e maj 2024.

Innehåll:        Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i Intensivvårdsmötet  i Sigtuna.

Natur:            Till stipendiater utses första författaren till de under kalenderåret 2023 publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartiklarna med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering:   Nominering sker via e-mail till Christian Ahlstedt , christian.ahlstedt@regionstockholm.se

Deadline för nominering ej klart. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport:         Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.

 

 

År 2023 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar.

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård 2022:

Mechanical complications after central venous catheterisation in the ultrasound-guided era: a prospective multicentre cohort study. 

Maria Adrian 

Mechanical complications after central venous catheterisation in the ultrasound-guided era: a prospective multicentre cohort study (bjanaesthesia.org)

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård 2022:

Homogenizing effect of PEEP on tidal volume distribution during neurally adjusted ventilatory assist: study of an animal model of acute respiratory distress syndrome, Hannes Widing

Homogenizing effect of PEEP on tidal volume distribution during neurally adjusted ventilator assist: study of an animal model of acute respiratory distress syndrome (nih.gov)

Maria Adrian och Hannes Widing i Sigtuna 2023