Om SLAS

SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) är en delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI.
Styrelsen för SLAS utgör referensgrupp i frågor rörande ambulanssjukvård inom SFAI samt bistår med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på prehospital akutsjukvård. Detta inkluderar hela larmkedjan inklusive utalarmering och ambulanssjukvård.
Föreningens ändamål är att främja den medicinska utvecklingen av prehospital akutsjukvård.

Det innebär att:

  • arbeta för en nationell medicinsk standard, inkluderande de 21 regionerna, avseende prehospital akutsjukvård. I detta ingår utarbetande, uppdatering och publicering av nationella behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården.
  • verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna.
  • arbeta för ett ökat deltagande av läkare inom larmcentraler och ambulanssjukvård.

SLAS agerar också i nära samverkan med intresseföreningen Flisa (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård).

Kontaktuppgifter;
Annika Åström Victorén
Ordförande i SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan)
010-242 28 52 | 0725 01 29 04
annika.astrom.victoren@rjl.se