SLAS Styrelse

Ordförande:
Annika Åström Victorén
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt i geriatrik
MLA Ambulanssjukvården, Region Jönköpings län
annika.astrom.viktoren@rjl.se

Kassör:
Fredrik Karlsson
Specialistläkare inom akutsjukvård och internmedicin
MLA för Falck Ambulans Stockholm och nationellt
Fredrik.Karlsson@se.falck.com

Övriga:
David Smekal
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård
MLA Ambulanssjukvården, Region Uppsala
david.smekal@akademiska.se

Hans Blomberg
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård
MLA på Sjukvårdens larmcentral (SvLc) i Regionerna Uppsala och Västmanland
Tf verksamhetschef ambulansverksamheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
hans.blomberg@akademiska.se

Lisa Stokseth
Specialistläkare inom internmedicin
Beredskapsöverläkare och MLA Ambulanssjukvården region Blekinge
lisa.stokseth@regionblekinge.se

Andreas Westergren
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård
MLA Ambulanssjukvården Region Dalarna
Helikopterläkare Region Dalarna.
andreas.westergren@regiondalarna.se