Aktuellt

SYA-dagarna 24-26 november 2021 är FULLBOKADE. Maila: sya@sfai.se vid intresse för reservplats!

Hösten 2021 är här med förhoppningar om att återuppta SYA-aktiviteter!

Under 2020 har det mesta av SYA:s arbete pausats till följd av COVID-19, vi har framför allt via arbetet i SFAI-styrelsen jobbat för ST-läkarnas situation under de rådande omständigheterna. Äntligen kan vi återuppta våra vanliga aktiviteter med kurser och förbättringsprojekt.

SYA årsmöte 2021

5 maj arrangerades SYA årsmöte 2021, för andra gången i digital form. Årsredovisning och ekonomisk rapport presenterades, stadgeförslag röstades igenom (var god se fil nedan) och tre nya ledamöter valdes in i SYA:s styrelse! Vi välkomnar Carl Hjelte (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Hanna Hövenmark (Sunderby Sjukhus) och Unni Björheden (Linköpings Universitetssjukhus) till styrelsen.

 

Under 2020-2021 arbetar SYA bland annat med följande:

  • SYA-dagarna 24-26 november 2021, Basic science – allt du inte visste att du ville veta 
  • Diverse arrangemang under SFAI-veckan i Örebro 2021.
  • Arbete med hur COVID-19 påverkar ST-utbildningen i landet och bevakar ST-relaterade frågor
  • Arbete med en webbportal för ST-läkare
  • Engagemang utanför Sverige: Nordic Young Anesthesiologists (NYA) samt bevakar ST-frågor som behandlas inom ESAIC Trainee Network
  • Fortsatt arbete för förbättrad utbildning och arbetsmiljö för ST-läkare i samarbete med KVAST samt SFAI-styrelsen.
  • Bevakar ST-frågor i SFAI-styrelsen
  • Kursen TAASK – Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser (se taask.nu)

Kontakta SYA om du har frågor eller förslag på hur vi kan förbättra ST-utbildningen – sya@sfai.se!

//SYA-styrelsen