Aktuellt

Hösten 2020 är här och äntligen finns tid att återuppta SYA-aktiviteter!

Under våren och sommaren har det mesta av SYA:s arbete pausats till följd av COVID-19, vi har framför allt via arbetet i SFAI-styrelsen jobbat för ST-läkarnas situation under de rådande omständigheterna. Äntligen kan vi återuppta våra vanliga aktiviteter med kurser och förbättringsprojekt.

 

Kallelse till årsmöte!

För första gången sedan SYA grundades har ett kurstillfälle ställts in och ett årsmöte skjutits fram. 24 november 2020 kl 19:00 kommer SYA:s årsmöte att ske online via Microsoft Teams. Möteslänk hittar du här. Ladda ner appen eller anslut direkt via webbläsare. Under årsmötet kommer följande att hanteras:

 • Presentation av SYA:s aktiviteter under perioden 2019-2020
 • Översiktlig ekonomisk rapport
 • Val av styrelsemedlemmar
 • Omröstning av stadgeförslag, se nedan
 • Övriga ämnen om mötet så önskar, exempelvis förslag till vad SYA ska arbeta med 2020-2021.

Vid årsmötet 2019 röstades ett nytt stadgeförslag igenom, och ytterligare en omröstning kommer att ske under årsmötet 2020 varefter de nya stadgarna kommer att börja gälla om mötet röstar för bifall. Du hittar stadgeförslaget här: Stadgeförslag SYA, 2019.

 

Om du har förslag, kommentarer, åsikter eller frågor nås SYA-styrelsen via SYA@sfai.se.

 

Under 2019-2020 arbetar SYA bland annat med följande:

 • SYA-dagarna 4-6 maj 2021, Basic science – allt du inte visste att du ville veta 
 • Online årsmöte 2020, 24 november 2020
 • Symposium under SFAI-veckan i Uppsala, februari 2021. Temat för årets symposium är Anestesi och klimatpåverkan.
 • Kartläggning av hur COVID-19 påverkar ST-utbildningen i landet och bevakar ST-relaterade frågor
 • Arbete med en webbportal för ST-läkare
 • Kartläggning av regionala dagar, nationella kurser samt ST-läkares närvaro under SFAI-veckan
 • Uppstart samarbete med nordiska ländernas motsvarighet till SYA med syfte att på sikt underlätta utbyten för SYA:s medlemmar – Nordic Young Anesthesiologists (NYA)
 • Fortsatt arbete för förbättrad utbildning och arbetsmiljö för ST-läkare i samarbete med KVAST samt SFAI-styrelsen.
 • Undersökning kring arbetsmiljö och utmattning hos ST-läkare i anestesi och intensivvård
 • Kursen Brådskande Anestesiologiska Situationer (se baskurs.org)

Kontakta SYA om du har frågor eller förslag på hur vi kan förbättra ST-utbildningen, sya@sfai.se!

Bifogade filer