Aktuellt

  • 21 oktober, kurs: Hjärtsvikt inom anestesi-och intensivvård
  • Arbete med en webbportal för ST-läkare
  • Kartläggning om hur olika regioner/landsting följer upp bestämmelser kring arbete under graviditet för anestesiologer
  • Nya målbeskrivningen
  • Vårmötet 2017