Kurser

Välkommen till utbildningsdag om levern 17/11, i Göteborg på hotell Belloria eller på länk

1000kr för deltagande på plats, 500kr för digitalt deltagande. Anmälan på följande länk senast 16/10

https://portal.sfai.se/SYA_leverdagen/anmalandeltagare/

 

Ps. Boka in SYA-dagarna 2024 redan nu! 15-17/5 i Skåne med temat: “I nattens mörker”, mer info kommer inom kort

 

Under 2022/2023 arbetar SYA också med följande:

 • SYA-pub och symposium “var det bättre förr?” under SFAI-veckan i Umeå september 2023
 • SYA-dagarna 2023 i Kåbdalis med tema “extrema tillstånd och miljöer”
 • Dialysdagen 2/5 2022 en utbildningsdag på tema njurfysiologi och dialys på IVA
 • Kartläggning av ST-läkares handläggning runtom i landet
 • Diverse arrangemang under SFAI-veckan i Uppsala 2022
 • Hjärtsviktsdagen 11/11 2022 en utbildningsdag med deltagande på länk eller på plats i Stockholm
 • Enkätundersökning: “Läkares upplevelse av kränkande särbehandling eller diskriminering inom AnOpIVA”
 • Engagemang utanför Sverige: Nordic Young Anesthesiologists (NYA) samt bevakar ST-frågor som behandlas inom ESAIC Trainee Network
 • Fortsatt arbete för förbättrad utbildning och arbetsmiljö för ST-läkare i samarbete med KVAST samt SFAI-styrelsen
 • Bevakar ST-frågor i SFAI-styrelsen
 • Kursen TAASK – Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser (se taask.nu)

Kontakta SYA om du har frågor eller förslag på hur vi kan förbättra ST-utbildningen – sya@sfai.se!

//SYA-styrelsen