Aktuellt

Våren 2021 är här med förhoppningar om att återuppta SYA-aktiviteter!

Under 2020 har det mesta av SYA:s arbete pausats till följd av COVID-19, vi har framför allt via arbetet i SFAI-styrelsen jobbat för ST-läkarnas situation under de rådande omständigheterna. Äntligen kan vi återuppta våra vanliga aktiviteter med kurser och förbättringsprojekt.

 

SYA årsmöte 2020

24 november arrangerades SYA årsmöte 2020, för första gången någonsin online. Årsredovisning och ekonomisk rapport presenterades, stadgeförslag röstades igenom för andra gången och börjar därmed gälla (Stadgeförslag SYA, 2019). Sist men inte minst har nya ledamöter valts in i SYA:s styrelse! Vi välkomnar Josephine Jacobson (Mölndals sjukhus), Christopher Blacker (Akademiska sjukhuset i Uppsala), Martin Johansson (Skånes Universitetssjukhus i Lund) samt Miranda von Rosen (Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge) till styrelsen.

 

Under 2020-2021 arbetar SYA bland annat med följande:

  • SYA-dagarna 4-6 maj 2021, Basic science – allt du inte visste att du ville veta – OBS INSTÄLLT PGA SMITTSPRIDNINGEN AV COVID-19
  • Diverse arrangemang under SFAI-veckan i Örebro 2021.
  • Arbete med hur COVID-19 påverkar ST-utbildningen i landet och bevakar ST-relaterade frågor
  • Arbete med en webbportal för ST-läkare
  • Engagemang utanför Sverige: Nordic Young Anesthesiologists (NYA) samt bevakar ST-frågor som behandlas inom ESAIC Trainee Network
  • Fortsatt arbete för förbättrad utbildning och arbetsmiljö för ST-läkare i samarbete med KVAST samt SFAI-styrelsen.
  • Bevakar ST-frågor i SFAI-styrelsen
  • Kursen TAASK – Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser (se taask.nu)

Kontakta SYA om du har frågor eller förslag på hur vi kan förbättra ST-utbildningen – sya@sfai.se!

//SYA-styrelsen

 

 

 

Bifogade filer