Sveriges Yngre Anestesiologer-SYA

SYA (tidigare Ung i SFAI) bildades 2004 som en yngreförening inom SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård) i syfte att tillgodose behoven för ST-läkare och nyblivna specialister. Det kostar inget extra att vara med i SYA utöver medlemskap i SFAI. Ordföranden för SYA har en fast styrelsepost i SFAI:s styrelse. SYA har även två representanter i KVAST, Kvalitetssäkring av ST, en styrgrupp under SFAI-styrelsen som arbetar med ST-frågor. SYA är den enskilt största delföreningen i SFAI sett till antalet medlemmar!

Kallelse till SYAs årsmöte: Mötet äger rum kl 11:15-12:00 19/5 på Engholms slott i samband med SYAs vårmöte. Vill du engagera dig som styrelsemedlem eller har en fråga att ta upp; kontakta Styrelse/kontaktpersoner.

PÅ GÅNG VÅREN 2017

  • SYAs vårmöte 2017, 17-19/5. Tema: Anestesi och samexisterande sjukdomar. Kursen hålls under 2,5 dagar på vackra Engholms slott söder om Stockholm.
  • Mer info i kalendarium: Här
  • Anmälan är nu öppen, klicka på länken: Här, sista anmälan 22/3.
  • Du kan nu även följa SYA på direkt på Facebook

GENOMFÖRDA KURSER/EVENTS 2016

  • Mycket arbete med den nya målbeskrivningen för ST
  • Ung i SFAI:s vårmöte 2016: Vad du inte visste att du måste veta – basic science.
  • SFAI-veckan i Karlstad, symposium 23/9: Bilda opinion – Läkares ansvar?

Andra aktuella frågor som vi jobbar med just nu på direkt önskemål från våra medlemmar:

  • Att undersöka hur regelverken kring arbetet som gravid narkosläkare omsätts i praktiken i olika regioner och landsting. Hur är det med jourer, anestesigaser och andra potentiellt skadliga exponeringar för den som är gravid?
  • Det arbetas med att göra kurser mer överskådliga och lättare att administrera för ST-läkare och studierektorer inom ramen för KVAST.

Bifogade filer