Sveriges Yngre Anestesiologer-SYA

SYA (tidigare Ung i SFAI, namnet ändrades 2016) bildades 2004 som en yngreförening inom SFAI i syfte att tillgodose behoven för ST-läkare och nyblivna specialister. Det kostar inget extra att vara med i SYA utöver medlemskap i SFAI. Ordföranden för SYA har en fast styrelsepost i SFAI:s styrelse. SYA har även två representanter i KVAST, Kvalitetssäkring av ST, en styrgrupp under SFAI-styrelsen som arbetar med ST-frågor. SYA är den enskilt största delföreningen i SFAI sett till antalet medlemmar.

Vill du engagera dig som styrelsemedlem eller har en fråga att ta upp; kontakta Styrelse/kontaktpersoner.

  • Du kan nu även följa SYA på direkt på Facebook

Planerade kurser 2018

SYAs vårmöte 2018, Rusthållargården i Arild, 30/5-1/6. Tema: Intensivvård, ring konsulten! ANMÄLAN ÄR NU ÖPPEN! Sista anmälan 25/4-2018. Länk till elektronisk anmälan finns HÄR

 Utdrag ur preliminärt schema:

– neurointensivvård på allmän IVA
– infektion
– koagulation
– ECMO
– tvångsvård
– transfusionsmedicin
– giftinfo
– intensivvårdsfarmakologi
– social aktivitet
– SYAs årsmöte

GENOMFÖRDA KURSER/EVENTS 2016/2017

  • Arbete med den nya målbeskrivningen för ST
  • Ung i SFAI:s vårmöte 2016: Vad du inte visste att du måste veta – basic science.
  • SFAI-veckan i Karlstad, symposium 23/9: Bilda opinion – Läkares ansvar?
  • Utbildningsdag: Hjärtsvikt inom anestesi & intensivvård ur ett svenskt perspektiv, 21/10, Stockholm (Läkarsällskapet)
  • BAS, Brådskande Anestesiologiska situationer. Uppskattad simulatorkurs för akuta anestesiologiska tillstånd. se baskurs.org
  • SYAs vårmöte 2017: Anestesi och samexisterande sjukdomar. Kursen hölls under 2,5 dagar på vackra Engholms slott söder om Stockholm.
  • Symposium på SFAI-veckan/SSAI, Malmö, torsdag 7/9. “Scandals and tragedies in Health care. What have we learned and how can we prevent them?”

Andra aktuella frågor som vi jobbar med just nu på direkt önskemål från våra medlemmar:

  • Att undersöka hur regelverken kring arbetet som gravid narkosläkare omsätts i praktiken i olika regioner och landsting. Hur är det med jourer, anestesigaser och andra potentiellt skadliga exponeringar för den som är gravid?
  • Att göra kurser mer överskådliga och lättare att administrera för ST-läkare och studierektorer inom ramen för KVAST.