Om SYA

SYA (tidigare Ung i SFAI, namnet ändrades 2016) bildades 2004 som en yngreförening inom SFAI i syfte att tillgodose behoven för ST-läkare och nyblivna specialister. Det kostar inget extra att vara med i SYA utöver medlemskap i SFAI. Ordföranden för SYA har en fast styrelsepost i SFAI:s styrelse. SYA har även två representanter i KVAST (Kvalitetssäkring av ST, en styrgrupp under SFAI-styrelsen som arbetar med ST-frågor) samt en representant i ESAICTC (European Society of Anaesthesiology and Intensice Care Trainees Comittee), NYA (Nordens Yngre Anestesiologer) och ST-SKRÅ (Svenskt Kirurgiskt Råd för ST-läkare). SYA är den enskilt största delföreningen i SFAI sett till antalet medlemmar.

SYA finns även på Facebook