Styrelse/Kontaktpersoner

Josephine Jacobsson, Ordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ST-läkare

josephine.jacobsson@vgregion.se 

Martin Johansson, Ledamot, Kassör

Skånes Universitetssjukhus i Lund och Helsingborgs Lasarett, ST-läkare

martin.johansson@skane.se

Linda Forsberg, Ledamot, representant i KVAST

Hallands sjukhus Varberg, ST-läkare

linda.forsberg@regionhalland.se

Miranda von Rosen, Ledamot, representant i KVAST och ST-SKR

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ST-läkare

miranda.fornell-vonrosen@sll.se

Christopher Blacker, Ledamot, representant i NYA och ESAICTC

Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, ST-läkare

christopher.mats.blacker@akademiska.se

Carl Hjelte, Ledamot

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ST-läkare

carl_hjelte@hotmail.com

Hanna Hövenmark, Ledamot

Sunderby Sjukhus, ST-läkare

hanna.hovenmark@norrbotten.se

Unni Björhagen, Ledamot

Linköpings Universitetssjukhus, ST-läkare

unni.bjorheden@gmail.com

 

SYA kan alltid nås via SYA@sfai.se!