Internationella samarbeten och utbytesprogram

SYA samarbetar med och har representanter i föreningar som verkar för internationella utbyten och globalt samarbete då vi anser att detta har positiv inverkan på utbildning och kunskapsspridning.

 

ESAIC Trainee Exchange Programme

European Society of Anaesthesiology and Intensive Care erbjuder en lång rad utbyten inom Europa. Mer information finns deras hemsida. Du kan ta del av andras erfarenheter av utbytesprogrammen via ESAIC newsletters och underrubriken TEP report.

 

NYA

Nordic Young Anesthesiologists, en delförening till SSAI, arbetar för att påbörja utbyten i Norden. Är din klinik intresserad av att vara värd för dessa utbyten och sprida era arbetssätt och kompetens till ST-läkare från våra grannländer? Här kan du läsa mer om NYA:s arbete.

 

NNGSA

The Nordic Network for Global Surgery and Anesthesia arbetar för global tillgång till säker vård inom framför allt kirurgi, obstetrik och anestesi. De har sammanställt en lista över globala samarbeten och utbyten som du kan hitta här.

 

Life Support Foundation

Life Support Foundation, en insamlingsstiftelse startad av anestesiologer i Stockholm, står bakom ett läkardrivet projekt på Zanzibar kallat ZEP, Zanzibar Endorsed Project. Syftet är ett bilateralt kunskapsutbyte där ZEP hjälper till att skicka narkosläkare till Zanzibar för att implementera strukturerade och patientsäkra anestesirutiner. Detta gäller specialister men även ST-läkare under sista året inom anestesi och intensivvård. Skicka gärna ett mail till zep@lifesupportfoundation.org eller gå in på https://www.lifesupportfoundation.org/ för mer information.

 

Har du information om andra utbytesprogram eller internationella samarbeten? Maila sya@sfai.se!