Internationella samarbeten och utbytesprogram

SYA samarbetar med och har representanter i föreningar som verkar för internationella utbyten och globalt samarbete då vi anser att detta har positiv inverkan på utbildning och kunskapsspridning.

 

ESAIC Trainee Exchange Programme

European Society of Anaesthesiology and Intensive Care erbjuder en lång rad utbyten inom Europa. Mer information finns deras hemsida. Du kan ta del av andras erfarenheter av utbytesprogrammen via ESAIC newsletters och underrubriken TEP report.

 

NYA

Nordic Young Anesthesiologists, en delförening till SSAI, erbjuder ett utbytesprogram, läs mer på följande länk:

https://ssai.info/nya-exchange-programme/

Life Support Foundation

Life Support Foundation, en insamlingsstiftelse startad av anestesiologer i Stockholm, står bakom ett läkardrivet projekt på Zanzibar kallat ZEP, Zanzibar Endorsed Project. Syftet är ett bilateralt kunskapsutbyte där ZEP hjälper till att skicka narkosläkare till Zanzibar för att implementera strukturerade och patientsäkra anestesirutiner. Detta gäller specialister men även ST-läkare under sista året inom anestesi och intensivvård. Skicka gärna ett mail till zep@lifesupportfoundation.org eller gå in på https://www.lifesupportfoundation.org/ för mer information.

 

Har du information om andra utbytesprogram eller internationella samarbeten? Maila sya@sfai.se!