BAS-kurs, numera TAASK Masterclass

Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

basbild-300x279En kurs på tre dagar, som använder sig av bl. a. simulering och falldiskussion. Kursdeltagare får en kursmanual som täcker:

  • Förberedelse inför anestesi
  • Att hantera ‘generiska’ kriser systematiskt, inkl Crisis Management
  • Att behandla specifika kriser (arytmi, blödning, MH mm.)

Kursen berör ST-delmål 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 och 17.

 

SFAI-medlem har alltid förtur till kursplats. Datum samt anmälan finns på www.taask.nu .

Kommande kurser

 

Stockholm januari/februari

Göteborg mars

Örebro maj

Umeå oktober

Stockholm (på engelska) oktober/november

Karlstad november/december