Styrelse

Morten Strinnholm, Ordförande

AnIVA Kungälvs sjukhus, Överläkare, Studierektor, MD, DESAIC

morten.strinnholm@vgregion.se 


Carl Jensen

AnIVA NÄL Trollhättan, Specialistläkare


Niklas Jonsson

Löwenströmska sjukhuset, Stockholm, Överläkare, MD, PhD, DESAIC


Roman A’roch

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Överläkare, Universitetslektor, MD, PhD, DESAIC, EDIC


Fredrik Hallgren

Capio S:t Göran, Stockholm, Chefläkare digitala vårdsystem, MD


Tomi Myrberg

Sunderbyns sjukhus, Luleå, Överläkare, Universitetslektor Umeå Universitet, MD, PhD, DESA


Claudia Seiler

AnIVA Faluns Lasarett, Överläkare, MD, DESA


Lill Blomqwist

IPV Skånes Universitetssjukhus, Lund, Överläkare, MD, PhD, DESA, EDIC


Jens Åström

AnIVA Faluns lasarett, Specialistläkare, MD, DESAIC


Petri Gudmundsson

Malmö Universitet, Universitetslektor, Docent, BMA


Martin Johansson

AnOpIVA Helsingborg, VO Barnkirurgi och Neonatalvård SUS, Lund, ST-läkare, MD