Styrelse

Morten Strinnholm, Ordförande

AnIVA Kungälvs sjukhus, Överläkare, Studierektor, MD, DESAIC

morten.strinnholm@vgregion.se 


Carl Jensen, Vice Ordförande

AnIVA NÄL Trollhättan, Specialistläkare


Niklas Jonsson, Valberedning

Löwenströmska sjukhuset, Stockholm, Överläkare, MD, PhD, DESAIC


Roman A’roch, Kassör

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Överläkare, Universitetslektor, MD, PhD, DESAIC, EDIC


Fredrik Hallgren, Valberedning

Capio S:t Göran, Stockholm, Chefläkare digitala vårdsystem, MD


Tomi Myrberg, Ledamot, Vetenskaplig referent

Sunderbyns sjukhus, Luleå, Överläkare, Universitetslektor Umeå Universitet, MD, PhD, DESA


Claudia Seiler, Sekreterare

AnIVA Faluns Lasarett, Överläkare, MD, DESA


Lill Blomqwist, Ledamot

IPV Skånes Universitetssjukhus, Lund, Överläkare, MD, PhD, DESA, EDIC


Jens Åström, Ledamot

AnIVA Faluns lasarett, Specialistläkare, MD, DESAIC


Petri Gudmundsson, Associerad ledamot

Malmö Universitet, Universitetslektor, Docent, BMA


Martin Johansson, Ledamot, SYA-representant

AnOpIVA Helsingborg, VO Barnkirurgi och Neonatalvård SUS, Lund, ST-läkare, MD