Disputation Alma Nordenskjöld Syrous : Beslut kring livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar

Alma Nordenskjöld Syrous disputerar den 9 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet anestesiologi och intensivvård.

Syftet med avhandlingen är att studera beslutsfattandet om att inte inleda, eller avbryta, livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar.

Alma Nordenskjöld Syrous
specialistläkare i anestesi-och intensivvård
Foto: Joel Nordenskjöld Syrous