EBA-UEMS: Enkät med fokus på pandemins påverkan

EBA-UEMS (European Board of Anaesthesiology – European Union Medical Specialities) önskar hjälp att besvara denna enkät med primärt fokus på hur pandemin påverkat och påverkar vår arbetsmiljö som anestesiologer.

Länkar till enkäten nedan

https://www.surveymonkey.de/r/TraineeFatigueSurvey besvaras av icke-specialister.

https://www.surveymonkey.de/r/ConsultantFatigueSurvey besvaras av specialister.

Att besvara enkäten tar inte många minuter, och det är önskvärt att så många svenska anestesiologer som möjligt svarar.