Efterlysning: fokusområden 2023/2024

SFAIs styrelse träffas den 3-5 oktober för att i sedvanlig ordning sätta agendan för det kommande året. Som medlemsorganisation är det förstås viktigt att vi arbetar med det som ger medlemmarna mest och vi efterlyser därför dina förslag på fokusområden! Maila dina förslag till styrelsen@sfai.se eller kontakta en styrelserepresentant direkt.

Styrelsen fastställer vanligtvis 2-4 fokusområden att ägna särskild tid åt, men har förstås betydligt fler uppdrag och det kan förstås under ett år efterhand uppstå andra frågor som kräver stort engagemang och tidsåtgång, men målsättningen är att sätta extra fokus på frågor som i hög grad berör våra medlemmar.