Engagera dig i SFAI och ESICM!

Stockholm 16 november

Bästa/e kollega!

Vi behöver varandra mer än någonsin. Vi lever i en tid som dagligen påminner oss om vår utsatthet och våra behov av att ha samarbeten.
Klimatpåverkan, globala infektionshot (t ex ebola-epidemin), galopperande antibiotika-resistens, flyktingkatastrof, eller besinningslös terror och död, hot som påverkar oss alla. Det senaste i raden av vansinnighetsdåd som riktats mot det civila samhället nu representerat av händelserna i Paris.

Våra franska kollegor stod inför utmaningen att imperativt ta hand om över 300 allvarligt skadade personer, varav mer än 90 IVA-patienter vid ett och samma tillfälle.

ESICM arbetar för att stärka banden för samarbete inte bara inom utan också utanför EU. Föreningen engagerar sig i både globala och regionala program för infektionsmedicin, läkemedel och samarbeten vid katastrofsituationer utöver specialitets specifika frågor. De först nämnda frågorna en utveckling som vi kommer att tvingas se mer av.
Ett sätt att arbeta är att gå med som medlem, stödja, ta del av, bidra och engagera sig i vårt europeiska föreningsnätverk. Tillsammans står vi starkare än vad vi gör ensamma.

ESICM arbetar intensivt för att stärka utbildning, utveckling och forskning. Stora summor pengar transformeras över till medlemmarna genom möjligheter att söka och få stipendier och projektanslag. En digital utbildningsportfölj och certifiering är på plats. Under 2016 kommer en e-learning plattform att publiceras.

Sedan 2010 har Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samarbetat med ESICM genom att skapa möjligheten till ett ”Dual membership”. Genom att vara fullvärdig medlem i SFAI är det möjligt att vara medlem i ESICM till ett rabatterat pris. Genom att medverka i ESICM som SFAI-medlem stärker vi inte bara europeisk intensivvårdsmedicin utan vi synliggör och stärker också vår svenska förening och dess utgångspunkt med anestesiologi och intensivvårdsmedicin som basen för akutmedicinsk verksamhet.
Gå med i SFAI och ESICM du som önskar att bidra och ta del av vårt akut- och perioperativa intensivvårdsmedicinska uppdrag.
Du som är medlem, glöm inte att förnya medlemskapen i ESICM och SFAI inför det nya året!

Bästa hälsningar

Helene Seeman-Lodding, Nationell repr, ESICM Council

Martin Holmer, Ordförande SFAI