Enkät om anestesiproblemkort inför paneldiskussion på SFAI & AnIva-veckan

SFAI-ÖP kommer under SFAI & AnIva-veckan i Umeå i september att stå värdar för en paneldebatt om dokumentation av anestesiproblem och det “gula kortet”. Kortet har länge legat på SFAIs hemsida tillsammans med information om ett sammanhållet register som en dedikerad kollega ansvarat för. Som tidigare meddelat har dock inga uppgifter skickats in på länge och detta register har nu upphört.

Inför paneldebatten har SFAI-ÖP tagit fram en enkät för att undersöka hur anestesiproblemkortet/”gula kortet” används idag och vilken information som bedöms vara nyttig att kortet eller annat registreringssystem innehåller. Vi önskar att så många som möjligt besvarar enkäten för att utgöra ett grundligt underlag till paneldiskussionen. Både enkäten och paneldebatten syftar till att kartlägga behoven från landets narkosläkare angående vilka former och i vilka system livsviktiga anestesiproblem ska registreras framgent.

Besvara enkäten genom att följa denna länk:

Enkät om anestesiproblemkort – länk

Tack för din medverkan!