Enkät SFAI: Hur mår anestesiologen?

Bidra till arbetet med att kartlägga vår arbetssituation genom att besvara SFAI:s enkät ”Hur mår anestesiologen?”!

Arbetet som narkosläkare kan vara oerhört stimulerande och utvecklande, men också innebära utmaningar och påfrestningar. Covid 19-pandemin har på ett unikt sätt satt vår specialitet på prov, och samtidigt riktat ljuset mot vår arbetsmiljö. För att få ett strukturerat underlag för diskussion och debatt kring svenska narkosläkares arbetssituation, såväl regionalt som nationellt, har SFAI:s styrelse tagit fram en medlemsenkät på temat ”Hur mår anestesiologen?”.

Styrelsen är ytterst tacksam om så många medlemmar som möjligt besvarar enkäten, vilken kommer att skickas ut till samtliga medlemmar via epost, och även finnas tillgänglig via hemsidan och sociala medier under februari och mars 2022. Har Du frågor eller funderingar angående enkäten, eller narkosläkares arbetsvillkor i allmänhet, tveka inte att höra av Dig till styrelsen@sfai.se

Sista svarsdatum 31 mars.

Svara på enkäten