Enkätstudie om IVA-inläggningar

Intensivvården har begränsade resurser vad gäller antalet bäddar och denna studie syftar till att undersöka vilka patienter som är inlagda på intensivvårdsavdelningen. Denna internationella multicenterstudie är en enkätstudie som tar 3,5 minuter att genomföra och görs på dator (ej mobil). Du får korta fallbeskrivningar där du ombeds lägga in patienten, eller inte. Bedömningen görs under tidspress, enbart 20 sekunder per fall. Med begränsade intensivvårdsplatser är det värdefullt att förstå vilka patienter vi lägger in och vilka faktorer som mest påverkar detta.
Din medverkan är helt anonym.

Länk till studien: https://implicit.harvard.edu/implicit/Launch?study=/user/jack/contract.bell.vignette//manager.expt.xml

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Ansökan har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.