Enkätundersökning angående nationell masskadetriage

På uppdrag av Socialstyrelsen ska Katastrofmedicinskt centrum (KMC) skapa underlag för införande av nationellt system för masskadetriage, och
involvera landets regioner i arbetet. Som en del av uppdraget och förankringsarbetet utförs en enkätundersökning vars syfte är att samla erfarenheter och åsikter från yrkesverksamma som berörs av ett införande av ett nationellt masskadetriagesystem. Enkäten kommer att fungera som underlag till en konsensusworkshop som genomförs i augusti 2023 och är en fortsättning av det tidigare arbetet som utförts inom projektet. Den utgör därmed ett delunderlag och resultatet kommer inte fristående att avgöra hur det framtida nationella triagesystemet kommer att bli.

Enkäten är öppen och kan besvaras av samtliga som i yrket kommer att beröras av införandet av masskadetriagesystem. Sista dag för att svara på enkäten är 14 augusti. Klicka på länken nedan för att öppna och svara på enkäten.

https://link.webropol.com/s/nationelltmasskadetriage

Tack för din medverkan!