Euroanaesthesia, Köpenhamn 2-4 Juni

Som medlem i SFAI är du associerad medlem i ESA och därmed berättigad en reducerad avgift. Early bird anmälan fram till den 14 mars.

Mer information och anmälan

 

Young Teaching Recognition Awards (ansök senast 15 mars) 

euroanaesthesia2018.esahq.org/awards/

 

Trainee Travel Fellowships (ansök senast 5 feb) 

http://euroanaesthesia2018.esahq.org/traineetravelfellowship/

 

Paediatric Anaesthetist Travel Fellowships (ansök senast 6 mars) 

http://euroanaesthesia2018.esahq.org/primex-travel-fellowship/