Uppstart av Nätverk för Fortbildning

Första mötet för Nätverk för Fortbildning hålls på Läkarsällskapet under SFAI-veckan, tis 22/9 kl 11:30 – 14.00.
Sverige saknar, som ett av få länder i EU, en nationell reglering av läkares fortbildning, och SFAI tror att vi har en möjlighet att påverka utvecklingen. EU:s nya Yrkeskvalifikationsdirektiv (YKD) från 2012 kräver att vi senaste jan 2016 ska kunna avge en rapport till EU-kommissionen ”vilka åtgärder som vidtagits för att (läkare m fl)… ska kunna uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser”.

SFAI:s styrelse har fortbildning som en fokusfråga och har startat en uppgrupp för Fortbildning.
Under året som har gått har vi utarbetad en Fortbildningsplan som ligger på SFAI:s hemsida samt skapat en bakjourskurs.

Vi är helt övertygade om att specialitetens engagemang behövs i fortbildningsfrågan, både för att definiera vad fortbildning är och för att kunna påverka våra medspelare på sjukvårdsarenan, nämligen arbetsgivare, myndigheter och lagstiftare.

Alla som är intresserade av att delta i att utveckla fortbildning inom anestesi och intensivvård i Sverige inbjuds därför till denna Uppstart.

Anmäl till cecilia.escher@karolinska.se senast 18/9 om du vill ha lunchmacka. Annars kom spontant utan anmälan.

SFAI:s styrelse genom
Lill Bergenzaun, Cecilia Escher, Owain Thomas, Per Nellgård

Europeiska traumakursen ETC

Clinicum Östergötland erbjuder även i år den ytterst uppskattade multiprofessionella europeiska traumakursen ETC som drivs och rekommenderas av European Society for Trauma and Emergency Surgery ESTES, European Society for Anesthesiology ESA, European Society of Emergency Medicine EUSEM och European Resuscitation Council ERC. Kursen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som tar hand om traumapatienter på akutrummet, det vill säga läkare och specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, kirurgi och anestesi. Förutom medicinska aspekter och praktiska färdigheter i traumaomhändertagande, som tränas i 30 scenarioövningar, fokuserar denna kurs på arbetet som team, säker kommunikation och ledarskap inom teamen. Deltagarna växer i rollen som teamledare båda medicinskt och professionellt.

Kursen anses därför främst vara en fördjupning till de grundläggande traumakurser inom respektive yrkesgrupp där deltagarna tar nästa steg till ännu bättre traumaomhändertagande, även om delar av kursen ger möjlighet till repetition av grundläggande färdigheter som krävs vid traumaomhändertagande. Utbildningens kvalitet medför att den växer snabbt, och har lett till att ETC numera är etablerad i 13 europeiska länder inklusive Sverige. ETC har även börjat sprida sig utanför Europa.

Tidigare deltagare från främst kirurgiska, ortopediska, anestesiologiska och akutsjukvårdsspecialiteter var väldigt nöjda med kursen och våra internationella föreläsare upplevde kompetensen bland svenska deltagarna som väldigt högt.

Varmt välkomna med kursanmälningar via
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc

Martin Schilling
Verksamhetschef
Clinicum Östergötland

Grundläggande intensivvårdskurs

 

Målsättning
Att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras.

Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock.

Delmål
Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp
För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare
Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Ansökan

Skickas till

Katja Andersson
ANIVA
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sista ansökningsdag är den 31 december 2016. Anmälan ska ske på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Kursavgift preliminärt 8500 kr ex moms för SFAI-medlem och 9000 kr ex moms för övriga. Boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson och Sten Rubertsson ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna före kursstart.

 

Kontaktperson
katja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944.

 

Sepsis samt perioperativ vätske- och blodersättning

Sepsis KarlstadAnOpIVA-kliniken i Karlstad hälsar Dig välkommen till regional SK-kurs.

Kursinnehåll

Epidemiologi, etiologi, patofysiologi samt evidensbaserad vård vid sep-sis. Nytt om liberal vs restriktiv perioperativ vätskebehandling – fördelar och risker med GDT. Perioperativ glukostillförsel. Syrgastransport och strategier för perop blodersättning, risker med blodtransfusioner, blodsparande tekniker o behandling vid massiva blödningar. Falldiskussioner i grupp. Definitivt program, fallbeskrivningar samt övrig info skickas ut under v38 (14-18 sep).

Målgrupp

Som del i den regionala SK-utbildningsplanen har ST i anestesi/intensivvård med 2-3 års erfarenhet inom specialiteten företräde.

Kursledare

Öl Hans Sköld, AnOpIVA CSK

Kurskostnad

6000kr + moms (boende tillkommer).

Boende

Föreslås Hotel Bilan (054-10 03 00) där hotellrum finns reserverade (20)21-23 okt fram till 20 september à 1054 kr exkl moms/natt – ange bokn-nr 83520. Andra alternativ finns på förfrågan.

Sista ansökningsdatum

2015-09-15 på bifogad blankett

Crashkurs European Diploma

I höst arrangeras för fjärde året en SFAI-kurs inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del l. Kursen erbjuder, i föreläsningsform, en komprimerad utbildning som har som målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Strategier inför den muntliga European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del ll kommer också att beröras.

De flesta föreläsare kommer ifrån Karolinska Universitetssjukhuset, men vi har även bjudit införeläsare ifrån Lund, Umeå, Uppsala och Göteborg. Tanken är att lättare kunna fräscha upp sina kunskaper och ge en bra plattform att utgå ifrån då man startar sin inläsning till skrivningen. Kursen är också öppen för de som bara önskar en uppfräschning och uppdatering av sina anestesikunskaper.

Berörda delmål

1,2,3,4,5,6,8

Anmälan

Elektronisk anmälan på www.crashkursen.se  (Observera att anmälan är bindande)
Sista anmälningsdag 1 juni 2015.

Kursavgift

8900kr exkl. moms för medlemmar i SFAl, 9800kr exkl. moms för icke-medlemmar i SFAl.

Kontaktperson

Peter Gottfridsson
peter.gottfridsson@vll.se
Caroline Jintoft
caroline.jintoft@vgregion.se

Anna Wennmo
anna.wennmo@karolinska.se

 

Mer information

www.crashkursen.se

Obstetrisk anestesi

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärt­­lindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller dag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra med simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 1 eller 2 dec har vi matskola då vi lagar mat på Göteborgsk restaurang.

Kursledare
Ove Karlsson, Vårdenhetsöverläkare
ove.i.karlsson@vgregion.se

Karin Olausson, SEC/Överläkare
karin.g.olausson@vgregion.se

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi. Antagning sker enligt turordning vi får anmälan.

Delmål: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 12

Kursavgift
8000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
9000 kr + moms för ej SFAI-medlem.

Anmälan skickas till Hannele Magnusson på blankett från SFAIs hemsida.

Sista anmälningsdag 2015-09-30

OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift.

Kontaktperson
Hannele Magnusson, sektionsassistent
AnOpIVA Område 2, Östra
416 85 Göteborg
hannele.magnusson@vgregion.se