Öppen kurs : Ultraljud för hemodynamisk bedömning

Datum : Tvådagarskurs 16-17 november eller 18-19 november 2015
Plats : Karolinska Sjukhuset i Solna, Stockholm 

Kursen vänder sig primärt till anestesiologer och akutläkare men är öppen för alla med intresse att ”hands on” lära sig använda ultraljud för hemodynamisk bedömning. Med utgångspunkt från fokuserat echo lär vi dig differentiera mellan kardiogen-, hypovolem-,  distributiv- och obstruktiv chock samt utesluta hemodynamiskt signifikanta vitier. I kursen ingår också FAST och lungultraljud inkl. pneumothoraxdiagnostik.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Inläsningen inför kursen är webbaserad.

Kursanmälan sker via hemsidan www.hemodynamik.se

Sista anmälningsdag 13 september

Vid frågor maila eller ring kursansvarig

Niklas Jonsson
niklas.jonsson@karolinska.se
Tel 070-691 00 28

 

Handledarutbildning för anestesiologer

Målgrupp

Specialistläkare i anestesi och intensivvård och ST-läkare under sista året av sin utbildning.

Innehåll

Handledning – teori, praktik och etik – rollspelsövningar
Nödvändig formalia – utbildningsboken, utländska läkare, ansökan om specialistkompetens
Metoder för lärande och kompetensbedömning

Anmälan

git.velamsson@orebroll.se senast 8 juni.

Anmälningsblankett finns på sfai.se/utbildning/ovrig-kursinformation

Antagning sker löpande tills kursen är fulltecknad (max 20 deltagare).

SFOAI:s vårmöte

SFOAI, Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård, inbjuder till Vårmöte 6-7 maj 2015

SFOAI vårmötet 2015Programmet innehåller bl a anestesiologiska och obstetriska aspekter på HELLP, akut fettlever och leversvikt samt St.post Gastric Bypass. Därtill handlar det om  mödramortalitet i Storbritannien och i Sverige, preeklampsi och embolisering vid post-partumblödning.

Inbjudna föreläsare är Nuala Lucas, UK, Gunilla Eine, Rebecca Kaplan Sturk, Lars Möller Pedersen, Sissel Saltvedt, Stefan Hansson och Olle Haller.

Kostnad: 6 700 kr för medlemmar (7 100 kr för icke-medlemmar)

Anmälan via mail till Michael Rådström, michael.radstrom@vgregion.se

Gamla och nya deltagare hälsas varmt välkomna!

 

Op-ledningsmöte Såstaholm

Opledningstrailer 2016 JPG

Bästa operationslednings-intresserade!

Såstaholmsmötet 2015 blev återigen mycket välbesökt! 2016 är åttonde året i rad som vi träffas och som vanligt ser vi fram emot intressanta föreläsningar och livliga diskussioner! I år planerar vi en programpunkt med presentationer från fyra operationsavdelningar som gjort framsteg under året. Har ni utvecklat något bra som ni vill berätta om, och finns det exempel att lära av, så vill vi höra det! Anmäl era ämnen till epost-adresserna nedan.

Bjud in operatörer att delta! Det är bra att komma flera från samma operationsavdelning, för att kunna ta med och genomföra förbättringar på hemmaplan.
Årets program behandlar bland annat vem som äger operationsprogrammet, ansvar/delegering på operation, forskning och utveckling av WHO ́s checklista och resiliens – patientsäkerhet. Det kommer en rapport från AACD Perioperative Leadership Summit. I USA har denna förening för operationschefer funnits i över 28 år. Vilka är deras nuvarande knäckfrågor och vad gör de som är bra?!

Det går även att anmäla sig direkt via denna länk: https://dinkurs.se/35235
Välkomna att delta i utvecklingen av svensk operationssjukvård!

Helena Krook
helena.krook@regionostergotland.se
Ordförande
SFAI:s delförening Operationsledning

Gunnar Enlund
gunnar.enlund@akademiska.se
Mötesarrangör
SFAI:s delförening Operationsledning