TAASK Masterclass 62, Lund, Sweden (English) 28 feb – 1 mars 2024

TAASK Masterclass 62, Lund, Sweden (English) 28 feb – 1 mars 2024

Training in Anesthetic Acute Situations and Crises

TAASK Masterclass 62, Lund, Sweden (English)
28 feb – 1 march 2024

Apply for course place here

Course leader : Märta Leffler marta.leffler@skane.se .

Queries re course places etc. :  kansli@taask.nu .
Course venue: Practicum, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
Language: English.
Participants: 12 anesthesiologists, both specialistat and trainees with > 1 year of experience. 6 Nurse anesthetists, anaesthetic technicians and ODAs. 
All nationalities are welcome and encouraged to attend. It is particularly suitable for trainees to attend the course at the same time as their mentor, and for colleagues who usually work together to attend the course at the same time.

Course consists of:

Preparatory reading ofTAASK Prevent and manage crises in anesthesiology. Ed: Owain Thomas, Kristin Savolainen, 2021. ISBN 978-91-519-9595-3. (Available in course portal after registration, also available for free on Apple Books and Google Play Books, and to order at www.taask.nu .)

Electronic pretest

3 day course mainly consisting of full-scale simulations followed by in depth debriefing of both technical and non-technical aspects.

Interative posttest at end of course

Registration is commital ie cannot be withdrawn. TAASK’s policy for cancellation or changing course-dates applies. See www.taask.nu under ‘Participant’ or contact kansli@taask.nu for details.

Course fee

Fee exluding 25% VAT: anesthesiologists 1099 EUR. Nurses: 399 EUR.

Invoicing is after the course, payment by bank transfer or VISA/Mastercard.

Other fees may apply for local participants: please contact the local course leader.

Discounts

We encourage departments to send several participants to the same course.
25% discount for nurses/ODAs accompanying a physician from the same clinic.
10% discount for all participants if 2 or more doctors attend the course from the same clinic.
Only one of the above discounts can be applied.

Extra fees
Incomplete invoice details provided resulting in administrative work: 30 EUR excluding VAT.

INSTÄLLT : ST-kurs i barnanestesi och barnintensivvård 2020

Inställt. Kontakta arrangören för detaljer.

Datum: Tis-fre 31 mars – 3 april 2020. (Eventuellt även måndagen 30/3, se nedan)
Plats: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Innehåll: Anatomi, fysiologi och farmakologi för barn. Föreläsningar, gruppövningar samt simuleringar av anestesi, intensivvård, procedurer, trauma på barn. Även ämnen såsom etik, donation, barnmisshandel, samt viktiga missbildningar och syndrom.
Vi menar att innan man går denna kurs bör man ha gått en barn-A-HLR-kurs. Många har redan gjort det på sitt hemmasjukhus, men vi erbjuder möjligheten att gå barn-A-HLR-kurs hos på måndagen 200330, dvs dagen före ordinarie kursstart.
Kursplatser: 36 st (Endast 12 på måndagens barn-A-HLR)
Kursledning: Christian Bergek, Martina Davidsson
Målgrupp: ST-läkare, speciellt de som inte gör någon randning på barnsjukhus.
Delmål enligt 2015 års utbildningsbok som berörs under kursen: A2, A5, A6, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 (barnavsnittet, del 1.1, 1.2 och 1.3.) samt C13.
Kursavgift: 10.000:- exkl moms. (12.000:- exkl moms om du även vill gå barn-A-HLR-kurs på måndagen)
Anmälan: Senast 20 januari 2020. Förtur kan ges till dem med kort tid kvar till specialistansökan. Anmälningsblankett hittar du här nedanför. Glöm inte att ange om du även vill vara med på måndagens barn-A-HLR-kurs.
Kontakt:
För innehållsmässiga frågor: Christian Bergek, christian.bergek@vgregion.se
För anmälan och administrativa frågor: Marie Börjesson, marie.c.borjesson@vgregion.se

Grundläggande kurs i regionalanestesi

– det du behöver veta som färdig anestesiolog!

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister som önskar grundläggande utbildning i regionalanestesi, såväl teoretisk som praktisk, inklusive ultraljudsträning.

Kursledare: SFRA, Svensk Förening för Regionalanestesi

E-post: SFRA.kurs@gmail.com

Kurssekreterare: Patrick Schuldt, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ur kursinnehållet:

 • Farmakologi
 • Fysiologi & Anatomi
 • Centrala nervblockader
 • Perifera nervblockader
 • Nervstimulering
 • Ultraljudsteknik
 • Komplikationer
 • … samt ca 50% av tiden i form av gruppvis hands-on träning.

Kursen uppfyller följande mål i utbildningsboken: 1, 2, 3, 5, 8.

Antal platser: 25 st – först till kvarn!

Boende: bokas och betalas separat; ingår inte i kursavgiften.

Anmälan: Senast 16-01-31. Fyll i denna blankett, med underskrift av ansvarig chef, scanna in och maila till SFRA.kurs@gmail.com.

Kostnad: 8000:- + moms, faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Bakgrund: Kursen hölls första gången våren 2015 och fick god kritik. En sak som särskilt uppskattades var den täta tillgången till handledare/föreläsare. Vår plan är att även denna gång ha en bred uppsättning föreläsare som närvarar under hela kursen, såsom Auris Pelanis (Mölndal); Malin Ugarph-Edfeldt (Örebro); Patrick Schuldt (Uppsala); Inga Fredriksson (Danderyd); Charlotta Rubiano-Löved (Karlstad); Christian Bergek (Linköping). Liksom förra gången kommer vi också samarbeta med ett flertal relevanta företag. Målet är att det skall vara god tillgång på t.ex. ultraljudsmaskiner för övningarna. Därmed skall varje deltagare få mycket tid med proben i handen för att öva att visualisera relevant anatomi. Dessutom får man pröva många olika ultraljudsmaskiner.

Med vänlig hälsning från SFRA – Svensk Förening för Regionalanestesi.

Neuroanestesi och neurointensivvård – Fulltecknad

Kursen är fulltecknad. Endast reservplats kan erbjudas.

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt fullskalesimulering, och avslutas med examination.
Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009).

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

Arrangörer är Intensivvårdskliniken, Operationskliniken och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Ansökan
Ansökan på SFAI:s kursblankett insändes till sekreterare Angelica Gunnarsson, Intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Sista ansökningsdag
15 mars 2016

Kursavgift
SEK 7000 exkl. moms, återbetalas ej vid avanmälan efter 10 april 2016

Kontakt
För ytterligare information, kontakta specialistläkare Fredrik Ginstman, Intensivvårdskliniken, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

Mycket välkomna!

Kurs i ventilatorbehandling 2017

Innehåll
Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen samt lungfunktion under anestesi. Ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningen tas upp ur olika aspekter:

 • Invasiv och non-invasiv ventilatorbehandling
 • Ventilatorns funktioner, olika ventilationsmoder
 • Behandling av ARDS
 • Adjuvant behandling såsom bukläge, HFOV, ECMO och NO-inhalation
 • Ventilatorbehandling till nyfödda och barn
 • Falldiskussioner

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande intesivvårdsventilatorerna.

Kursen 2016 fick i utvärderingen (skala 1-6):
– helhetsbedömning 5,5
– rekommendation till ST-kollegor: 5,6

Delmål
Kursen omfattar delar av delmålen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Anmälan

Senast den 31 december 2016 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

Kursavgift
Preliminärt 9500 kr + moms.

Ansökan
sändes till
Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Kontaktperson
Katja.Andersson@surgsci.uu.se
018-6112944

Kursledare
Filip Fredén
Filip.Freden@akademiska.se

Grundläggande intensivvårdskurs

 

Målsättning
Att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras.

Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock.

Delmål
Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp
För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare
Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Ansökan

Skickas till

Katja Andersson
ANIVA
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sista ansökningsdag är den 31 december 2016. Anmälan ska ske på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Kursavgift preliminärt 8500 kr ex moms för SFAI-medlem och 9000 kr ex moms för övriga. Boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson och Sten Rubertsson ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna före kursstart.

 

Kontaktperson
katja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944.

 

SK-kurs: Grundläggande anestesi

 

Kursledare: Mikael Bodelsson och Sigurdur Benediktsson
Address: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-171568, Susann Osváth, kursadministrator
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi och materialkännedom.
Kursen har tyngdpunkten på katedrala föreläsningar men dessa varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde.

Sista anmälningsdag: 2016-08-31

Pris: 11 500 kr inklusive moms.

Sepsis samt perioperativ vätske- och blodersättning

Sepsis KarlstadAnOpIVA-kliniken i Karlstad hälsar Dig välkommen till regional SK-kurs.

Kursinnehåll

Epidemiologi, etiologi, patofysiologi samt evidensbaserad vård vid sep-sis. Nytt om liberal vs restriktiv perioperativ vätskebehandling – fördelar och risker med GDT. Perioperativ glukostillförsel. Syrgastransport och strategier för perop blodersättning, risker med blodtransfusioner, blodsparande tekniker o behandling vid massiva blödningar. Falldiskussioner i grupp. Definitivt program, fallbeskrivningar samt övrig info skickas ut under v38 (14-18 sep).

Målgrupp

Som del i den regionala SK-utbildningsplanen har ST i anestesi/intensivvård med 2-3 års erfarenhet inom specialiteten företräde.

Kursledare

Öl Hans Sköld, AnOpIVA CSK

Kurskostnad

6000kr + moms (boende tillkommer).

Boende

Föreslås Hotel Bilan (054-10 03 00) där hotellrum finns reserverade (20)21-23 okt fram till 20 september à 1054 kr exkl moms/natt – ange bokn-nr 83520. Andra alternativ finns på förfrågan.

Sista ansökningsdatum

2015-09-15 på bifogad blankett

SK-kurs: Den svåra luftvägen

Målgrupp: Yngre ST-läkare i anestesi och ÖNH

Innehåll: Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH. Workshops med kirurgisk luftväg, bronkoskopi och videotekniker. Flertalet intrument som finns på svenska markanden finns tillgängliga. Flera sessioner med seminarier och falldiskussioner.

Anmälan: Senast 20150515 via E-post: johan.ullman@karolinska.se

Se PDF för mer information.