SK-kurs i Pediatrisk anestesi och intensivvård inklusive kurs i A-HLR för barn

Kursen arrangeras av Barnanestesienheten vid Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund tillsammans med Svensk Förening för Barnanestesi och Intensivvård (SFBABI) och administreras av SFAI Verksamheter AB.

Målgrupp: ST-läkare inom anestesi och intensivvård. ST-läkare utan barnanestesiplacering äger företräde.

Kursinnehåll: Kursen berör grundläggande aspekter på pediatrisk anatomi, fysiologi samt patofysiologi för tillämpning inom anestesi och intensivvård. Specifikt kommer bland annat sepsisbehandling, vätsketerapi, analgesi/sedering, regionala blockader, luftväg, anestesiinduktion/- underhåll, respiratorbehandling, cirkulatoriskt stöd och kärlaccess att belysas. Således behandlas utbildningsbokens delmål 11 för pediatrisk specialanestesi. Endagskursen ”Avancerad-HLR till barn” kommer att ges måndagen den 16/3 och fredagen den 20/3 för deltagare som inte gått denna utbildning tidigare. Närmre instruktioner följer efter antagning.

Krav för godkänd kurs: Full närvaro samt genomgången webbutbildning ”A-HLR till barn”.

Kursansvarig: David Grubb; 046-178224; david.grubb@skane.se

Kurssekreterare: Theodor Sigurdsson; 046-178248; theodor.sigurdsson@skane.se

 

Avgift: 8000 kr + moms. Avgiften inkluderar fika, lunch, kursmiddag, kurspärm och USB-minne.

 

Anmälan: Maila en anmälan till kursansvarig och bifoga ifylld ”Ansökningsblankett till kurser för ST- läkare och specialister”. Uppge eventuellt önskemål för datum av ”A-HLR till barn”. Anmälan är bindande. Sista ansökningsdatum 150216. Mottagen kursanmälan bekräftas via mail. Besked om plats på kursen senast 150223.

SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt simulering, och avslutas med examination.

Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009).

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

 

Ansökan
På SFAI:s kursblankett insändes till sekreterare Angelica Gunnarsson, ANOPIVA, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, senast den 31 mars 2017.

Kursavgift
SEK 7000 exkl. moms, återbetalas ej vid avanmälan efter 1 maj 2017.

 

Arrangörer
ANOPIVA och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping. För ytterligare information, kontakta specialistläkare Fredrik Ginstman, ANOPIVA, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

 

Mycket välkomna!

 

Grundläggande anestesi

Innehåll
Under fem intensiva dagar belyser vi grundläggande ämnen inom anestesin med hjälp av föreläsningar och grupparbeten. Vi genomför praktiska övningar på arbetsstationer kring kärlaccess med och utan ultraljud och hantering av den svåra luftvägen. Med hjälp av simuleringar övar vi på att använda våra kunskaper och färdigheter i kritiska situationer.

Kursen bedrivs i internatform och är ett trevligt sätt att lära känna blivande kollegor från hela landet. Inkvartering sker mestadels i enkelrum men inkvartering i dubbelrum kan förekomma.

Kursgården Lanna Lodge ligger i en naturskön miljö cirka 2 mil från Örebro och där finns både tillfälle för rekreation och god mat. Gemensam busstransport anordnas från och till Örebro Central. Hjärtligt välkommen!

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom anestesi- och intensivvård som vid kursstart har en arbetserfarenhet på minst 3 månader inom området. Om antalet sökande överstiger kursplatserna sker prioritering till förmån av målgruppen.


Kursledare
Stephan Schwager, Överläkare i Anestesi- och Intensivvård, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
stephan.schwager@regionorebrolan.se
019-6020309
AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, 70185 Örebro

Kurssekreterare
Ing-Marie Dimgren, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
ing-marie.dimgren@regionorebrolan.se
019-6021121
AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, 70185 Örebro

Kursen uppfyller delmål
1-6, 8, 9, 13, 14, 16, 17 (SOSFS 2008:17) respektive delmål b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9 (SOSFS 2015:8)

 Sista ansökningsdag
2017-01-30

Ansökan är bindande och betalning måste ske ifall vi inte kan hitta en ersättare. Kursledningen förbehåller sig rätten att anställa kursen vid få anmälningar.

 

Kostnad
11000 kr + moms (med reservation för ev. ändringar) som faktureras av Universitetssjukhuset i Örebro. Kostnad för kost och logi tillkommer och faktureras separat av Lanna Lodge.

 

Fortsättningskurs i Intensivvård för seniora ST-läkare och juniora specialister

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare med IVA-erfarenhet och juniora specialister som vill lära sig mer intensivvård.

Kursledare: Per Nellgård, Öl Med.dr. VO Thorax-Kärl, Sektion TOP/TIVA .
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-3428146, 0703-286563
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg
Kursledare: Helena Odenstedt Hergès, Öl Med dr. Sektionschef Intensivvård, An/Op/IVA.
E-post: helena.odenstedt@vgregion.se
Tel: 031-342 8151

Adress: Blå stråket 5, 5:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga svår höger- och vänsterkammarhjärtvikt, samt svår njur-, lever och resp-svikt, koagulationsstörningar och TEG. Vi kommer att diskutera handläggning av svår sepsis, och avancerat traumaomhändertagande på IVA. Vi kommer också att diskutera ECMO-behandling, handläggning av SAH, CNS infektioner och metabola rubbningar och det senaste inom vätsketerapi på IVA. Dessutom kommer vi att gå igenom de senaste behandlingsriktlinjer som berör intensivvårdspatienten.

Alla förmiddagar och två eftermiddagar har vi föreläsningar och falldiskussioner. Under tre eftermiddagar deltar du i undervisningsronder med falldiskussioner i mindre grupper på respektive special-IVA: CIVA, NIVA och TIVA.
På kvällen den 10 mars (kl.16-20) är det workshop och god buffé.

Kursen uppfyller målen 1, 2, 4, 6 i utbildningsboken.

Sista ansökningsdag är 30 november 2014 och besked om antagning lämnas inom en månad.
Ansökan är bindande och använd gärna ansökningsblanketten nedan och sänd den till Per Nellgård.

Kostnad: 12.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksamheter AB.